Motalabo tog strid om överhettad gräsklippare

Mannen reklamerade den trasiga gräsklipparen ett år efter inköp. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) menar dock att köparen själv orsakat skadan.

Gräsklipparen inhandlades i en butik i ett annat län i juni 2018. Köparen, som är bosatt i Motala kommun, använde redskapet två gånger samma sommar men hävdade senare att det var fel på varan redan från början. Den stannade när den blev för varm. 

Sommaren 2019 lämnade han därför in gräsklipparen i den aktuella butiken som skickade den vidare till reparation. När mannen fick tillbaka varan igen kvarstod felet, menar han. Det hade dessutom tillkommit ett nytt fel då det ska ha läckt bensin ur klipparen när den lutades åt ena hållet.

Butiken har tagit tillbaka varan men har inte velat stå för reparationskostnaden på nära 2 000 kronor. Inte heller för köparens bensinkostnader till och från butiken vid flera tillfällen, sju mil enkel resa. 

Att mannen inte upptäckte felet på klipparen förrän ett år efter inköp, hävdar han, berodde på den torra sommaren 2018 då han knappt behövde klippa något gräs.

Butiken har i svaret till ARN angett att verkstaden inte kunnat finna något ursprungsfel på klipparen varför köpet inte täcks av garanti/reklamationsrätt. Trots detta har de valt att betalat tillbaka kostnaden för själva gräsklipparen som "goodwill".

ARN:s bedömning av ärendet är att gräsklipparen troligen gått på choke och att det sannolikt rör sig om ett handhavandefel hos köparen. Detta omfattas inte av någon garanti. Kravet på reparationskostnad, samt resa till och från butiken avslås därmed.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa