Kommunen missar miljoner i skatteintäkter

Befolkningsminskning ger minskade skatteintäkter på många miljoner kronor för Vadstena kommun sett till beräkningarna i årets budget.

Vid 1 november förra året var Vadstenas befolkning 7452 personer. Den kommun man är skriven i det datumet avgör var man ska betala skatt i nästkommande år.

– Budget för 2020 är beräknad på 100 invånare mer, säger Bengt-O Petersson (K).

Enligt hans beräkningar innebär det för kommunen förlorade skatteintäkter på 5,5-6 miljoner kronor.

Ekonomichef Birgitta Calén förklarar att beräkningen är gjord utifrån en uppskattad snittskatteintäkt per invånare.  Det snittet kan bli högre eller lägre, vilket gör att man inte direkt kan dra slutsatsen att det hamnar på den framräknade siffran. Utöver befolkningstal och skatteunderlag finns även andra faktorer som påverkar.

Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande, håller med om att budgeten för 2020 är räknad på ett högre invånarantal än vad skatteberäkningen ger.

– Det kan komma att påverka verksamheten. Vi får extra statliga bidrag med över tre miljoner, vilket kommer att hanteras klokt, säger han.

Från Konsensus sida är man orolig för att just de så kallade välfärdspengarna från staten ska användas för att täcka upp minskade skatteintäkter.

Peter Karlsson säger också att social sektor kan komma att få lägre kostnader på grund av minskad beläggning på Wasagården och Vätterngården.

– Vi får återkomma senare när vi ser kommande budgetprognoser.

Statistiska Centrabyrån (SCB) presenterar siffror som visar att Vadstenas befolkning sjunkit med 86 personer under 2019. Vid nyår 2020 hade kommunen 7428 invånare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa