Oppositionen utan rum i kommunhuset

Först blev oppositionen av med kontor i kommunhuset. Sedan försvann möjligheten att boka andra lokaler på dagtid. " Det är svårt för oppositionen att fullfölja sitt uppdrag", säger Frida Edholm (K).

Den 12 december 2018 genomfördes på kommunfullmäktige en omröstning som resulterade i att den politiska oppositionen inte längre skulle ha ett oppositionsråd. Samtliga oppositionerpartier skulle istället representeras av minoritetsföreträdare.

I februari 2019, någon månad efter att den nya politiska organisationen för innevarande mandatperiod börjat gälla, informeras oppositionen om att den kontorsplats i kommunhuset som var avsedd för minoritetsföreträdarna behövdes till annan verksamhet.

– Vi hade inte hunnit komma igång med vårt oppositionsarbete innan det beskedet, men vi hade fortfarande ett behov av att ha en mötesplats i kommunhuset, säger Bengt-O Petersson (K).

 

Därför valde Konsensus istället att boka Birgittarummet, ett mötesrum i den korridor i kommunhuset där tjänstemän i kommunstyrelsens förvaltning sitter.

Rummet reserverades tre timmar runt två gånger i månaden då Frida Edholm avsatt tid för oppositionsarbetet i samband med kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

När partiet i november ville boka Birgittarummet för 2020 års sammanträdesdatum fick de beskedet att inga politiska partier får nyttja kommunhusets lokaler under dagtid. 

– Så vi har inte tillgång till sammanträdesrum i kommunhuset, säger Bengt-O Petersson (K).

Därefter fick de information om en policy och taxa för kommunens lokaler. Policyn beslutats i kommunfullmäktige 2012. 

Den gamla policyn rörande kommunsens lokaler ska upphävas och en ny beslutas, men det ärendet har skjutits upp vid två tillfällen i kommunstyrelsen.

 

Från Konsensus tycker man att det är märkligt att oppositionen blivit av med sin kontorsplats, men inte erbjuds något alternativ. Att inte ha tillgång till ett arbetsrum på dagtid då det går att träffa kommunens tjänstemän för att få svar på frågor och annat försvårar oppositionsarbetet, menar de.

Den politiska majoriteten har sina rum och närhet till tjänstemän i kommunhuset.

– Det är lika viktigt för oppositionen, säger Frida Edholm.

 

Utifrån policyn utgår Konsensuspolitikerna från att det innebär en innestående hyresskuld. Från kommunen menar man att det inte går att reglera eftersom policyn inte följts under flera år och berör fler partier än Konsensus.

Konsensus har då valt att betala in 5000 kronor som en schablonsumma för att "göra rätt för sig".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa