Så ska kommunen hantera klagomål

Vadstena kommun har tidigare aviserat att ett nytt system för hantering av synpunkter, klagomål och förslag ska införas. Den 2 mars lanseras det nya digitala systemet "Ett bättre Vadstena".

Möjligheten att lämna in medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige finns inte längre. I samband med detta beslut presenterades planer för hur ett nytt digitalt system skulle kunna hantera såväl förslag som synpunkter och klagomål på ett mera tidseffektivt sätt.

– Kommunens strävan är att ha ett tydligt medborgarfokus genom att minska byråkratin och möta behov och förväntningar våra kommuninvånare har, säger kommunstyrelseordförande Peter Karlsson (M) i ett pressmeddelande.

Det nya digitala systemet är nu klart och kommer att lanseras den 2 mars. Samma kväll bjuder kommunen in till ett prova-på-tillfälle i Infocenter. Där ges en introduktion till hur systemet fungerar.

"Ett bättre Vadstena" kan nyttjas av såväl Vadstenabor som besökare i kommunen och tre vägar erbjuds för förmedlande av synpunkterna - via kommunens hemsida, kommunens Facebooksida och via den nya app som tagits fram. Det blir upp till den som vill lämna in ett ärende att välja vilket system man känner sig mest bekväm med.

Det blir fortsatt möjligt att lämna synpunkter och förslag genom besök, telefonsamtal eller via tidigare blankett i pappersform. Alla synpunkter läggs in i det digitala systemet och ärenden kopplas till ansvarig handläggare. Den som vill ha återkoppling på sitt ärende kan få det via sms eller e-post.

Appen och webbformuläret kommer att ha en interaktiv karta och möjlighet att bifoga bilder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa