Stora hallbehov — politiker måste prioritera

Stora idrottshallar, konstgräsplaner och insatser i utsatta områden. Kommunens nya analys visar på stora behov —förutom en bandyhall som man först skulle utreda.

12 mars 2020 20:00

Det började som en bandyhallsutredning, växte till undersökning av ett idrottscenter och landade i en analys av det totala hallbehovet i Motala kommun. Nästa veckan presenteras underlaget politiskt, men vi har redan nu tagit del av materialet som pekar på ett omfattande behov av nya idrottsanläggningar och att rusta befintliga.

– Det här blir ett bra dokument att ha med när vi nu går in i en process för politiska prioriteringar. Det här ger ett underlag så att vi kan ha fakta bakom de beslut som vi ska ta, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M) och säger att man nu också gör en genomgång av investeringsbehovet i samtliga kommunens fastigheter de kommande tio åren.

De största behoven som analysen pekar på gäller fullstora idrottshallar, en ny simhall, en insats för bandyn, konstgräsplaner, trygga elljusspår och anläggningar i socioekonomiskt utsatta områden. Bristen på stora hallar gör att föreningarna inte kan växa, problemet med bandyisen riskerar att hota idrottens existens och behovet av trygga elljusspår år viktigt eftersom många tjejer egenidrottar. Det är några av analysens slutsatser.

– Det viktiga är att man måste se helheten och se alla behov. Man kan inte bara agera i ett enskilt ärende. Det vi se här är att det finns ett stort behov både av ny- och reinvesteringar, säger Mark Henriksson.

När du läst det, vad vill du prioritera först?

– Jag har inte tagit ställning. Men vi ser att det finns stora behov på flera ställen, säger Mark Henriksson.

Det började som en bandyhallsutredning. Nu framkommer flera andra behov. Vad är viktigast, en ny fullstor hall eller en bandyhall?

– Jag vill inte föregå processen. Det kommer att framgå framöver när vi fått fram all information vad vi behöver satsa på, säger Mark Henriksson men tillägger att de kommer att säkra att bandyn har is nästa säsong.

– Vi har en begränsad investeringskapacitet. Då gäller det att väga på guldvåg vad man har mest samhällsnytta av, fortsätter han.

Vad gäller tanken om ett idrottscenter framkommer inte mycket i utredningen. Där påtalas både fördelar och nackdelar med att samla flera anläggningar på en plats.

Analysen ska presenteras politiskt under mars. Därefter följer den politiska prioriteringsprocessen under våren. I rapporten framför tjänstemännen vikten av politisk enighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa