Så ska bilister och cyklister samsas

Skapa en större respekt och förståelse mellan cyklister och bilister. Det är målet för Motala AIF:s säkerhetsgrupp som inlett ett samarbete med Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännen.

12 juni 2019 12:00

Cyklister och bilister. Två grupper som inte alltid sett varandra med blida ögon i trafiken. Men det vill Motala AIF:s säkerhetsgrupp försöka ändra på.

Det genom att börja med att få sina egna medlemmar att välja vägar med så lite trafik som möjligt.

– Där har vi en läxa att göra och den håller vi på att göra. För vill man ha respekt så måste man visa respekt. Vi ska inte cykla på vägar med mycket trafik och där det går fort. Det är bara farligt och skapar irritation, säger Magnus Larsson som är en av medlemmarna i Maif CK:s säkerhetsgrupp.

De menar att det är de mindre vägarna som lämpar sig bäst för cykelträning och de som rekommenderar klubbens medlemmar att cykla på.

– Våra söndagsturer är ju för alla. När vi gör upp dem så sitter vi och tittar på vilka vägar som är lämpliga ur säkerhetssynpunkt, säger Maif CK:s ordförande Mathilde Egnell.

De här vägarna vill de sprida budskapet om och få så många som möjligt att använda sig av. Men också få bilister som färdas på dem att bli medvetna om att det är vägar där cyklister är vanligt förekommande. För det handar om att få till ett fungerande samspel mellan alla som färdas på vägarna

Därför skulle de vilja se att Sverige införde den 1,5-metersregel som gäller i ett tiotal länder i världen när det gäller omkörning av en cyklist. Samt att Trafikverket satte upp skyltar med det budskapet på de aktuella vägarna.

– Du får ju två budskap med med en sådan skylt. Dels att det är en väg där det är vanligt med cyklister och att du ska hålla avstånd. Sätter du upp dem på rätt ställe så kommer de göra stor skillnad, säger Christer Leander

För att få hjälp att öka respekten mellan cyklister och bilister så har Maif CK inlett ett samarbete med Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännens riksförbund.

– Vi är en bilistorganisation med 100 000 medlemmar och trafiksäkerhet är en viktig fråga för oss. Kan cyklister välja vägar som underlättar för bilister så borde vi kunna acceptera deras träningsrundor. Det är ju win-win för båda parter. Så vi ser det här samarbetet som något jättepositivt, säger Hans Sävenhed, ordförande för Riksförbundet M i Östergötland.

Maif samarbetar också med svenska cykelförbundet i sitt arbete med att få cyklister och bilister att dela vägen tillsammans. De hoppas också få med sig fler klubbar för att tillsammans kunna jobba för en säkrare miljö för både cyklister och bilister på vägarna.

– Kan vi bygga upp ett sånt tryck så att myndigheterna får upp ögonen för det så kan det ske en förändring. Vi vill ju få till en dialog i den här frågan. Under Vätternrundan kommer det fyra personer från Trafikutskottet till Motala. Då ska vi berätta för dem vad vi vill uppnå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Augustsson