Parasportdag ska inspirera till rörelse

En dag för parasporterna att visa vilka möjligheter det finns att idrotta för de som är funktionshindrade. Men också för att inspirera föreningar att skapa möjligheter för alla att vara med.

Mellan 10.00 och 14.00 på lördag arrangeras Idrottens parasportdag i Motala sporthall. Dagen arrangeras av RF-Sisu Östergötland, Motala kommun, Vadstena Kommun och Mjölby Kommun och är en del i Move Motalas satsning för att få så många som möjligt att hitta en meningsfull fritid och rörelse hela livet. 

– Orsaken till att vi arrangerar den tillsammans med Mjölby och Vadstena är ju att vi har samma problematik i den västra länsdelen. Vi har inga parasportföreningar som de har i Norrköping och Linköping som nu kommer för att visa upp sin verksamhet, säger RF-Sisus Patrik Johansson. 

Han fortsätter: 
– Däremot är ju Solfjäderstaden en av de största föreningarna med innebandy för alla och vi har Västers BTK med sina världsspelare i parapingis. Bowlingen har också en stor verksamhet och det gillar vi. Verksamheten ska vara med ute i föreningarna. Men det här är ju en möjlighet för parasporten att visa upp vad den kan erbjuda för möjligheter. 

26 olika föreningar, varav 18 idrottsföreningar, kommer finnas på plats under Parasportens dag för att visa upp sig. 
– Syftet med dagen är att aktiva ska få testa olika idrotter, men också att få föreningar att tänka till hur de kan öppna upp sin verksamhet så att alla kan vara med. 

Alla är välkomna att besöka Idrottens parasportdag. Men främst vänder den sig till de med någon typ av funktionsnedsättning, allt från NPF till rörelsenedsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa