Kommundirektören ska reda ut isfrågan

Representanter för IFK Motala och Motala kommun kommer mötas på måndag. Det har Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör, sett till.

19 oktober 2018 16:34

– Jag har kallat både fastighetschef och anläggningschef tillsammans med IFK för att vi ska kunna sätta oss ner och diskutera situationen. Jag vill ha en nulägesbild och vilka förutsättningar vi har inför den planerade hemmapremiären den 3 november.

Mötet kom till efter att MVT skrivit om parternas olika syn på vad som gäller kring möjligheterna att få till en spelbar is på isstadion.

– Jag vill att vi ska sätta oss ner och diskutera fram en lösning så att vi får samma bild av vad som gäller. Det är ju en hel del teknik inblandad i den här frågan och det är inte en helt enkel sak att lösa. Det är viktigt att vi hittar både en kortsiktig och långsiktig lösning på det här problemet och det vill jag att vi ska diskutera på måndag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Calén