Bandyhall: "Vilde" kommer ställa tuffare krav

SD röstade fel om bandyhallen. Att ändra protokollet nu går inte. S har öppnat för att lyfta frågan igen. Men då kan frågan nå ideologiska aspekter.

SD:s Jan Andersson skulle röstat med Solidariskt Motala när de ville ta ett avsiktsbeslut om att bygga en överbyggnad på ispisten. Istället röstade han emot förslaget, ett fel han nu medgivit. 

I ett försök att snabbt rätta till misstaget gjordes en kontroll med kommunens jurist om det gick att ändra i protokollet eftersom det inte var justerat, men det är inte möjligt.

– Nej, man kan inte ändra protokollet. Det ska avspegla det som hände på sammanträdet, säger kommunjurist Helena Göransson.

Samtidigt har dock oppositionsrådet Elias Georges (S) öppnar för att han kan komma att väcka samma ärende igen på kommunstyrelsens kommande möte då behovsanalysen ska tas upp igen.

– Jag ser inget som hindrar att vi i så fall går fram med samma yrkande igen, säger han.

Skulle frågan väckas igen är Jan Andersson beredd att rösta annorlunda än vid tisdagens möte.

– Ja, naturligtvis. Jag ska inte rösta fel en gång till. Vi i SD vill ju stödja en bandyhall, säger han.

Samtidigt är det dock långt ifrån säkert att Jan Andersson får en chans till att rösta i kommunstyrelsen om bandyhallen. Han är ersättare och ordinarie ledamot, vilden Johnny Karlberg, räknar med att vara på plats kommande möte. Och han flaggar för att han kommer att ställa tuffare krav på Solidariskt Motala för att de ska få hans stöd.

– Jag har sagt att om jag ska stödja deras förslag så ska de prata med mig och vi ska diskutera så att det säkert finns en budget för en bandyhall, säger han.

Han menar att en bandyhall för 90-100 miljoner riskerar att innebära påverkan på andra investeringsprojekt i  kommunen. Då kräver han att S, V och MP har en beredskap och plan för hur det ska hanteras. Samtidigt ger Johnny Karlberg motstridiga besked om hur han skulle rösta och lämnar därmed frågan öppen till det kommande mötet.

Politik kring bandyhallen

- Alliansens förslag är att pengar avsätts i budgeten för år 2021 för en ny ispist. Det ska vara tekniskt möjligt att senare göra en överbyggnad. 

- Solidariskt Motala vill ha en avsiktsförklaring att det blir en överbyggnad. När det sker anges dock inte.

- Frågan blir skarp i höstens budget där Solidariskt utifrån en avsiktsförklaring kan komma att lägga in hela hallen i sitt budgetförslag. SD är vågmästare och frågan blir då om det väljer att stötta Solidariskts budget beroende på hallfrågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa