Moralisk försäljningsfråga

Försäljningar av kommunala fastigheter som inte är kopplade till kärnverksamheten är varken nytt eller oväntat, men det hindrar inte delar av oppositionen från att uppröras över Alliansen Motalas föreslagna avyttring av lägergården i Sankt Annas skärgård.

MVT:s ledarsida har tidigare tagit upp ämnet om försäljning av fastigheter efter att Alliansen Motala tog över makten efter valet. Nyligen handlade det om Skogsborg vid Varamon och redan då togs en försäljning av Motala kommuns lägergård Nedre Gränsö i Sankt Annas skärgård upp som ett tänkbart nästa steg. Nu har den processen konkretiserats.

Gården beskrivs som en ”fritidsanläggning med aktiviteter, båtbrygga och fiskerätt” som utgör ”lägergård och sommarhem för Motala kommuns invånare”. Den historiska bakgrunden är att kommunen fick gården i gåva av organisationen Barnens dag på 1960-talet. Den har därefter använts som lägergård, till konferenser och liknande evenemang.

Att nu Alliansen Motala i sin budget för kommande verksamhetsår väljer att sälja gården i Sankt Annas skärgård är ingen överraskning. Dels har det funnits med i deras tidigare planer och dels ligger resonemanget bakom försäljningen helt i linje med hur partierna tidigare har agerat. Nyttjandegraden för lägergården förefaller vara tämligen låg och även om det geografiska läget är fantastiskt är det ändå relativt avlägset från Motala kommun.

Kåre Friberg (M) fortsätter också att bjuda på kryptiska eller svårtydda uttalanden. Denna gång handlar det om att man ändå kan fortsätta att åka till gården i Sankt Anna om någon annan tar över verksamheten. Det är väldigt många om, men och andra oklarheter i det påståendet. Vem ska åka? På vems bekostnad? På vilka villkor?

Den väljare som har lagt sin röst på Alliansen Motala och nu är besviken för att partierna tänker sälja lägergården har dock ingen rimlig anledning att vara det. Det är som alltid fritt fram att vara missnöjd med ett förslag eller ett beslut, men just denna försäljning borde vara väldigt väntad. Spännande blir däremot att se hur Sverigedemokraterna ställer sig i frågan, eftersom övriga oppositionen i form av Solidariskt Motala är starkt emot en försäljning.

En annan intressant samvetsfråga är också vad som händer nu när kommunen säljer någonting som tidigare har getts som en gåva, med syfte att ge behövande barn i kommunen en fristad. Formellt finns det inga kända hinder för kommunen att sälja fastigheten, men moraliskt är det en intressant frågeställning vad pengarna som inbringas vid försäljningen kommer att användas till.

Här skulle Alliansen Motala ha en chans att tydligt visa en god vilja, genom att på ett eller annat sätt tydligt avsätta medel från försäljningen i exempelvis en fond eller en pott. Denna skulle kunna ha ett tydligt ändamål i linje med den gåva som kommunen tidigare fick.

Visserligen säger Alliansen att de vill utveckla möjligheterna vid mer närliggande Karlsby lägergård. Det är bra, men innebörden är i sammanhanget för oprecist kommunicerad och budskapet når därför inte hela vägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa