Pride kostade 193 000 kronor

2 mars 2019 05:00

Svar på "Fråga om Pride väntar på svar", 22/2.

Under två år har Vadstena kommun samordnat Vadstena Pride med syfte att öka hbtq-kompetensen i kommunen samt att lyfta normkritik och hbtq-personers livssituation. Det övergripande målet är en jämlik och inkluderande kommun fri från fördomar och diskriminering. Det måste helt enkelt vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter och Vadstena kommun gör sin del i detta arbete.

Även om situationen för hbtq-personer i Sverige överlag är positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas. Det gör kommunen genom kompetenshöjning i olika former – för våra egna medarbetare, föreningslivet och kommuninvånarna.

Olika typer av aktiviteter attraherar olika målgrupper. Under Vadstena Pride 2018 genomfördes därför utbildning, föreläsning, konsert, föreställning, utställning och guidning på hbtq-tema. Utöver detta gick Prideparaden genom stadens gator, där 800 personer valde att ställa sig bakom mänskliga rättigheter och i synnerhet hbtq-rättigheter. Arrangemanget lockade många till Vadstena och gynnade såväl näringsliv som bilden av Vadstena som en attraktiv stad att leva i.

Kostnaden för Vadstena Pride 2018 var 193 000 kronor – 30 000 av dessa bidrog Karin E Regnstrands stiftelse med och 40 000 kom från Socialstyrelsen. I september är det dags igen, boka redan nu in Prideparaden den 21 september 2019.

Göran Fältgren (S)

ordförande i kultur- och utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa