"Kultur sitter inte i väggarna"

Vadstena Pride 2018 inleddes med sociologen Frida Ohlsson-Sandahl som föreläste om hbtq i en helt fullsatt lokal på Vadstena folkhögskola.

Föreläsningen "Allt du behöver veta om hbtq" var öppen för allmänheten med var också ett utbildningstillfälle för många som jobbar i kommunens verksamheter.

Frida Ohlsson-Sandahl menar att alla måste fokusera på ett vi och att man behöver tänka utifrån att alla är i rummet, oavsett om rummet är ett fysiskt rum eller samhället. Man ska inte tänka utifrån vad som tolereras.

– Problemet med tolerans är att man ska bli tåld, säger hon.

Ingen människa vill bara bli tåld. Begreppet tolerans kan istället få motsatt effekt.

– Risken är att man stärker gränsen mellan vi och de, säger hon och fortsätter:

– Genom att titta på vi:et kan fler känna sig inkluderade.

För att förstå måste vi undersöka de normer och den maktordning som finns i samhället och som gör att vi på olika sätt delar in människor i grupper.

Normerna i samhället kan delas in i tre grupper. Juridiska normer består av lagar och regelverk. Nedskrivna regler kan vara till exempel klädkod på vissa företag eller att man måste duscha innan bad i simhallen. Sedan finns det sociala regler.

– Vi behöver inte skriva ner dem. Det är sådant som alla redan vet.

Det är här det kan bli besvärligt. Den som bryter mot sociala normer kan bli utsatt för tillrättavisningar och i värsta fall bli utstött eller mobbad.

Det är inte alltid lätt för den som tillhör normen att upptäcka diskriminering eller ojämställdhet.

– Fisken är den sista att upptäcka havet, säger hon och påpekar att det inte beror på att fiskar är onda.

Man bara lever i sitt eget trygga lilla hav. Hon tar sig själv som exempel och att hennes hudfärg är vit.

– Ingen följer efter mig på Ica för att kolla att jag inte snor något och ingen påpekar att jag pratar VÄLDIGT bra svenska.

För att kunna förstå jämställdhet, rasism eller diskriminering måste man få informationen från dem som inte utgör normen.

Allra svårast i samhället är det för personer med en osäker identitet, personer som inte går att placera in i grupper som man - kvinna eller heterosexuell - homosexuell.

De här frågorna går alltid att jobba vidare med och det går alltid att lära sig mera.

– Kultur sitter inte i väggarna, säg aldrig det. Kultur sitter alltid i människorna.

Det handlar om vilka synsätt och normer vi som människor väljer att reproducera.

Frida Ohlsson-Sandahl vill att vi undersöka om vi är fiskar och i vilka hav vi simmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa