Vann striden mot Försäkringskassan

Försäkringskassan sa nej till sjukersättning, men Motalakvinnan gav sig inte. Nu har hon fått rätt i domstol.

Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om ersättning 2014, bland annat med hänvisning till att hon skrivit på hobbynivå. Ärendet gick vidare till förvaltningsrätten i Linköping, där man ansåg att de medicinska underlagen visade att arbetsförmågan var nedsatt och att ersättning skulle betalas ut. Bedömningen var att skrivandet skett i liten omfattning och kunde godtas i terapisyfte.

Men Försäkringskassan gav sig inte utan överklagade. Nu har kammarrätten granskat fallet och kommit fram till samma slutsats som förvaltningsrätten. Enligt domen, som meddelades förra veckan, har kvinnan rätt till ersättning eftersom ingenting tyder på att hennes arbetsförmåga kommer att förbättras inom överskådlig framtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa