Vill ta hjälp av prisbelönad kommun

Askersund kommun har tilldelats tillgänglighetsflaggan elva gånger för sitt arbete med att göra kommunen tillgänglig för alla och enligt kommundirektören Madeleine Andersson kan Vadstena lära sig av Askersund.

2 juli 2019 15:00

– Det vi gjorde i Askersund var en metod, säger kommundirektör Madeleine Andersson i Vadstena som under tio år hade den tjänsten i Askersunds kommun.

Utgångspunkten är Design for all, design för alla, som står för en designfilosofi som syftar till att allt ska kunna användas av så många som möjligt utan behov av speciella anpassningar.

Ser man till den yttre miljön ska det vara tillgängligt för alla oavsett om det är med rullstol, rollator eller barnvagn man vill ta sig fram.

Madeleine Andersson ser en hel del likheter mellan Vadstena kommun och Askersunds kommun. I båda kommunerna måste man ta hänsyn till kulturminnen.

– Det gäller att hitta smarta lösningar, säger hon.

Det kan till exempel handla om K-märkta hus.

– Då får man vara lite kreativ och tänka till.

Vissa faktorer har varit avgörande för det lyckade tillgänglighetsarbetet i Askersund.

– Det handlar om att avsätta pengar, säger hon.

Minst två procent av investeringsbudgeten har årligen avsatts till tillgänglighet.

Att alltid ha tillgänglighetsaspekten med i det löpande arbetet har varit förankrad bland såväl tjänstemän som politiker. Nämnderna har vid regelbundna avstämningar fått redovisa sitt tillgänglighetsarbete.

Dåvarande kommunalrådet Per Eriksson var väldigt engagerad i detta arbete under många år.

– Frågan stod högt på den politiska dagordningen, säger Madeleine Andersson.

En annan faktor som varit avgörande har varit att få med övriga aktörer, framförallt näringsidkare och besöksnäringen. Det arbetet har bland annat lett till att butiker blivit tillgängliga, att en lyft satts upp i hamnen och att Hargebaden anpassats så att även rullstolsburna kan bada.

I kommunen har man ett råd för funktionshinderfrågor med representanter för olika handikapporganisationer. Rådet har fungerat som ritningsgranskningsgrupp i samband med olika byggprojekt.

– Det var för att göra rätt från början, säger hon.

Att hålla i arbetet och jobba långsiktigt både inom kommunen och i samverkan med privata aktörer har varit viktigt. Genom att jobba tillsammans har metoden och principerna jobbats in och blivit en naturlig del och det är för att man följt principerna och avsatt investeringsmedel som kommunen elva gånger tilldelats tillgänglighetsflaggan från Design for all.

– Det är arbetssättet man blivit prisad för, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa