Vill se granskning om Rogslösa

Föräldrar och ortsbor i Rogslösatrakten menar att information som givits i utredningarna om nedläggning av skolan inte är korrekt.

Nu vill man se kommunrevisorernas granskning.

11 november 1915 17:07

Föräldrar och ortsbor i Rogslösatrakten har i ett brev begärt ut kommunrevisorernas granskning av beslutsunderlaget och beredningen av ärendet om nedläggning av Rogslösa skola.

Man hävdar att den inte är helt korrekt och långt ifrån komplett för att kunna fatta beslut som innebär god hushållning med ekonomiska resurser.

Man menar också att ledamöterna i kommunfullmäktige fått fel information av kultur- och utbildningsnämndens ordförande inför beslutet att stänga skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!