I februari beslutade länsstyrelsen om tillstånd för Försvarsmaktens flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats. Dock innehöll tillståndet vissa begränsningar i förhållande till Försvarsmakten ansökan. Försvarsmakten har nu valt att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Vadstena kommun är inte remissinstans i frågan men har valt att inkomma med sina synpunkter till domstolen och där ställa sig bakom yttrandet från Vätternvårdsförbundet, som Vadstena kommun är en del av.

– Vätternvårdsförbundet anser att länsstyrelsens beslut ska gälla och det ställer sig Vadstena kommun bakom också naturligtvis, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Kommunalrådet Peter Karlsson (M) anser att man måste säkerställa kvaliteten på dricksvattnet från Vättern.

En viktig punkt som man från Vadstenas håll vill trycka på är spridningen av PFAS i vattnet. PFAS är högfluorerade ämnen och beteckningen på en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. Ämnena används som ytbehandling i många produkter.

– Vi måste ju säkerställa en vattenkvalitet både idag och i morgon. Det är vårt ansvar för kommande generationer att värna om vårt dricksvatten i Vättern. Det är jätteviktigt, säger han.

Vättern är Vadstena kommuns vattentäkt och Peter Karlsson påtalar vikten av att åtgärder vidtas för att minska utsläppen och belastningen på Vätterns vatten.

– Det här är ett viktigt ansvar för våra kommande generationer, säger han.