Vill minska utsläppen från Försvaret

Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut om tillstånd för flygverksamhet. Från Vadstena kommun väljer man att ställa sig bakom Vätternvårdsförbundet som vill ha kvar begränsningar i tillståndet.

21 augusti 2019 21:15

I februari beslutade länsstyrelsen om tillstånd för Försvarsmaktens flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats. Dock innehöll tillståndet vissa begränsningar i förhållande till Försvarsmakten ansökan. Försvarsmakten har nu valt att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Vadstena kommun är inte remissinstans i frågan men har valt att inkomma med sina synpunkter till domstolen och där ställa sig bakom yttrandet från Vätternvårdsförbundet, som Vadstena kommun är en del av.

– Vätternvårdsförbundet anser att länsstyrelsens beslut ska gälla och det ställer sig Vadstena kommun bakom också naturligtvis, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En viktig punkt som man från Vadstenas håll vill trycka på är spridningen av PFAS i vattnet. PFAS är högfluorerade ämnen och beteckningen på en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. Ämnena används som ytbehandling i många produkter.

– Vi måste ju säkerställa en vattenkvalitet både idag och i morgon. Det är vårt ansvar för kommande generationer att värna om vårt dricksvatten i Vättern. Det är jätteviktigt, säger han.

Vättern är Vadstena kommuns vattentäkt och Peter Karlsson påtalar vikten av att åtgärder vidtas för att minska utsläppen och belastningen på Vätterns vatten.

– Det här är ett viktigt ansvar för våra kommande generationer, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa