Vill göra Rogslösa till friskola

Nils Forsfält vill att kommunen ska se nya möjligheter och föreslår att han ska driva Rogslösa skola som en friskola.

26 november 1915 15:14

Nils Forsfält var tidigare rektor i Vadstena och nu vill han hindra Rogslösa skola från att läggas ner genom att hitta andra alternativ. Skolan, menar han, behövs som en del i en levande landsbygd.

Med 35 år inom skolan som lärare och skolledare ser han nu tre möjliga vägar för Vadstena kommun när det gäller Rogslösa skola.

– Antingen kan man anställa mig som projektledare så att man kan starta en fristående kommunal enhet där ute, säger han.

I det alternativet skulle det innebära att skolan fortsatt skulle vara kommunal, men fungera som en egen enhet med mandat att skapa egna lösningar.

Eller så kan han tänka sig ett annat alternativ:

– Att man låter mig överta skolan och driva den som ett aktiebolag med tillåtelse från Skolinspektionen att få starta tidigare än den stipulerade tiden.

Om kommunen inte vill se en aktiebolagsform finns ett tredje alternativ.

– Då finns möjlighet för föräldrakooperativet att starta en skola med mig som rektor.

Det är det andra alternativet, friskola, som han undersökt och utifrån detta skickat en skrivelse till kultur- och bildningsförvaltningen i Vadstena kommun.

Han ser fördelar med att driva skolan som ett aktiebolag.

– Då får kommunen en tydlig förhandlingspartner.

I brevet skriver han att det inte är möjligt att driva en liten landsortsskola på samma sätt som en skola i ett samhälle med stort elevunderlag. När det gäller en liten skola på landet tvingas man göra kompromisser när det gäller behörigheter och möjligheten att anställa. Utifrån det konstaterar han att Rogslösa inte passar in i den kommunala mallen, men skolan skulle fungera utmärkt som en friskola.

Nils Forsfält påtalar att man i en friskola kan hitta andra lösningar, än vad en kommun kan, när det gäller anställningsavtal, skolskjutsar och liknade frågor.

Ska man starta friskola eller föräldrakooperativ kan man, enligt honom, inte ha målet att skolan bara klara sig.

– Det måste vara ett bättre alternativ. Då måste man sticka ut på något vis, säger han.

Man kan inte heller argumentera för miljön eller den fina naturen i området.

– Det är inte ett säljargument för en skola.

Det måste vara ett pedagogiskt säljargument.

– Det handlar om kvalitén.

Nils Forsfält tanke kring friskola i Rogslösa är att två bolag driver skolan.

– Konstruktionen kommer bli så att det blir ett lokalt företag som äger själva huset och driver det.

Själva skolbyggnaden skulle då tas över från VFAB.

– Och ett företag som driver själva skolan, fortsätter han.

Den lösningen skulle garantera bygden att skolan skulle bli kvar.

Elevmässigt ser han ungefär 40 elever som en nedre gräns. Det behövs den mängden elever både ur ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv.

– Men det intressantaste är hur många elever det går att ta emot, säger han.

Han tror inte att problemet kommer att vara för få elever.

– Det kommer att bli ett söktryck där ute, det är jag övertygad om.

Han förklarar det med att föräldrar värderar sina barn och hittar man ett bättre skolalternativ så är man som förälder beredd att skjutsa barnen lite längre.

Cirka 95 elever ser han som en övre gräns för skolan. Det innebär ändå att det är en liten skola.

– Det är alldeles för litet för en rektorstjänst, säger han.

Men det skulle passa honom bra. Efter att verksamheten startats upp skulle han kunna ha en mindre tjänst där och kombinera det med sitt andra jobb.

Pedagogiskt sett skulle grunden för skolan vara processtyrning.

– Själv lärandet är en process, det som sker inne i ens huvud, säger han.

Eleven följs under sin process och processen anpassas sedan utifrån det.

– Skolans stora grej är att man i skolan ska lära att lära sig.

Skolinspektionen har öppnat för möjligheten att korta handläggningstiden när det gäller en skola som ska läggas ned. Detta skulle kunna innebära en möjlighet att starta Rogslösa skola som en fristående enhet redan till nästa höst.

Nils Forsfält har skrivit till Vadstena kommun att han vill komma till en snabb förhandling.

Han avslutar sin skrivelse till kommunen:

"Om det här är intressant måste jag och kommunens politiker enas om en väg nu. Det innebär i den bästa av världar att skolan inte behöver läggas ned till jul."

Rogslösa skola

I juni skulle beslut tas om skolans nedläggning, men ärendet återremitterades med motiveringen att beslutsunderlaget behövde kompletteras för att ge ett bättre helhetsperspektiv.

Inför oktobers kommunfullmäktigesammanträde föreslog föräldrar att skolan skulle vara kvar till sommaren 2017 för att man skulle ha möjlighet att starta en friskola.

Beslut togs i KF om nedläggning. Nedläggningen är planerad att ske till jul.

Nils Forsfält har lämnat in en skrivelse till Vadstena kommun där han förklarar möjligheterna med att starta upp en friskola och vill skyndsamt få möjlighet till förhandling med kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!