Företaget har inkommit med en begäran om att Vadstena kommun prövar frågan om en ny detaljplan med syftet att göra det möjligt för en nyetablering av en anläggning för tillverkning av hälsokostprodukter.

– Det är de själva som inkommit med önskemål. De behöver större ytor till sin verksamhet och det fanns inte möjlighet för dem att kunna utveckla i Borghamn, säger Dessie Forsén (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Den planerade anläggningen ska ligga mittemot Vadstena antik och kuriosa. Den aktuella fastigheten är privatägd, men fastighetsägaren har ställt sig positiv till försäljning av mark.

Artikelbild

| Dessie Forsén (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Nämnden beslutade att gå vidare med samråd rörande detaljplanen.