Vid kultur- och utbildningsnämndens senaste sammanträde togs beslut om fördelning av bidrag till verksamhet inom social sektor.

Tre aktörer hade ansökt om bidrag för 2019: Bris Region Östergötland 13 500 kronor, Motala kvinnojour 60 000 kronor samt Motala God man- och förvaltarföreningen 2 500 kronor. I en tjänsteskrivelse föreslås nämnden att bevilja dessa bidrag.

– De togs så som det står och med de summorna, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Beslutet är fattat utifrån Vadstena kommuns riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor.