V vill behålla medborgarförslag i KF

Vänsterpartiet i Vadstena vill behålla medborgarförslag och allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. "Demokratin måste få ta arbetstid och resurser i anspråk", säger Dag Källman (V).

11 juni 2019 22:00

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet togs ett enhälligt beslut om att föreslå kommunfullmäktige att möjligheten till medborgarförslag och allmänhetens frågestund ska tas bort från kommunfullmäktiges arbetsordning.

Vänsterpartiets Dag Källman var närvarande under sammanträdet, men var tvungen att lämna kommunstyrelsen efter två timmar.

– Jag var inte med på det där beslutet. Givetvis är vår åsikt den totalt motsatta, säger han.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp anser att det är ett katastrofalt beslut som går emot den kommunala demokratin och yttrandemöjligheten för Vadstenas kommuninvånare.

– Det hade inte blivit ett enhälligt beslut om jag haft möjlighet att vara kvar, säger han.

Han påpekar att rätten att ställa medborgarförslag är jätteviktigt och om den administrativa hanteringen är besvärlig menar han att man i så fall ska utveckla de organisatoriska resurserna.

Likaså tycker han att man ska uppmuntra kommuninvånarna till att delta i allmänhetens frågestund stället för att ta bort möjligheten att ställa frågor direkt till de förtroendevalda politikerna.

– Sedan att de vill ha riktade medborgardialoger står inte i någon motsättning till att behålla medborgarförslagen och allmänhetens frågestund, säger han.

Han tycker att det är bra med medborgardialoger, men menar att det finns en risk med att sådant faller bort.

Han anser att direktkontakten mellan kommuninvånare och politiker är viktig att behålla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa