När beslutet togs den 22 december 2017 blev socialförvaltningens lösning att placera ungdomarna i Borghamn. Problem uppstod med bussförbindelser för de ungdomar som placerades där och Vänsterpartiet, Konsensus och gode män framförde kritik mot att ungdomarna placerades så långt från centralorten.

– Nu har möjligheterna förändrats och innan januaris slut kommer vi att erbjuda tillfälliga boenden centralt i Vadstena, säger Desirée Svanberg, socialchef, i ett pressmeddelande.

För att ungdomarna ska få tillgång till det tillfälliga boendet gäller det att de ansöker hos socialförvaltningen som fattar beslut efter en individuell prövning.

– Det känns skönt att vi på så kort tid har hittat en lösning som blir bra för alla parter, säger socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S).

Han meddelar att den nya lösningen kommer att gälla både de ensamkommande ungdomar som framöver blir 18 år och de som redan flyttat ner till Borghamn.

– Det krävs viss planeringstid. De kommer att kunna flytta tillbaka inom ett par veckor, säger Gustafsson.