Störs du av dina grannar?

Vet du vad som gäller när du tycker dig bli störd av dina grannar? Eller vet du om hur länge du kan dundra på med musik om kvällarna? Vi gör ett försök att reda ut det hela.

16 juli 2019 18:00

Störning från grannar är en term som juridiskt styrs av i första hand Jordabalken (JB). Där står att läsa att den som nyttjar en fastighet ska ”ta skälig hänsyn till omgivningen”. Att ”ta skälig hänsyn till omgivningen” är inte ett väldigt exakt mått på beteende kan man tycka. Och det här är inte ett område med bara raka svar.

Lars Åke Landén, vd Bostadsstiftelsen Platen i Motala, tycker inte heller han att det är en lätt fråga, men förklarar hur det går till om man upplever en störning och anmäler den till hyresvärden.

– Det börjar som en vanlig felanmälan, och i bästa fall kan vi agera på det direkt, säger han.

Vid en störning från andra grannar eller liknande åker väktare ut till adressen för att kontrollera störningen och, om det är möjligt, se till att störningen upphör omgående. I annat fall skickas ärendet till fastighetsägaren för eventuell åtgärd.

Det finns vissa fall som är lättare att avgöra än andra. Bostadsbolagen kan i sina hyresavtal skriva in förhållningsregler som hyresgästen förbinder sig att följa. En vanlig regel, inte lag, är att det ska vara lugnt i fastigheten efter 22.00. Även här är det ett relativt uttryck som används – lugnt. Lugnt betyder inte samma sak för alla människor.

– Är det någon som är igång och grillar klockan 03.00 på natten så är det ganska lätt, det får man inte göra, säger Lars Åke Landén och hänvisar till reglerna du förbinder dig att följa om du hyr av Platen.

En missuppfattning gällande störningar är till exempel att det ska vara tyst endast under nattetid. Det är fel, lagen säger att ljudnivån ska ligga på en normalnivå hela dygnet. Det ger dig alltså ytterligare tolv timmar att leta störningar på.

Om man som hyresgäst inte gör som man blir uppmanad av hyresvärden eller vid upprepade tillfällen ägnar sig åt olika former av störande aktivitet kan hyresvärden, med stöd av hyreslagen, som en sista åtgärd vräka hyresgästen.

Hyresgästföreningen beskriver på sin hemsida hur du kan gå tillväga vid störningar. Prata med grannen först och främst. Hjälper inte det kan du ta reda på ifall andra grannar också har upplever störningarna. Att ni är flera gör förhoppningsvis grannen mer benägen att förstå.

Om ovanstående metod är verkningslös vänder du dig till din hyresvärd eller störningsjour som har i uppgift att lösa problemet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Elsinen

Ämnen du kan följa