Småkommuner firar födelsedag i Vadstena

SmåKom firar 30 år i år och har förlagt sitt riksmöte till Vadstena. "Att mötet ligger här beror på att vi startade här för 30 år sedan", säger Anders Agnemar (C).

23 april 2019 20:30

Vadstena blev en egen kommun 1980 och 1985 blev Agnemar kommunstyrelsens ordförande i Vadstena.

– Jag kände nästan med en gång att hur duktiga vi än var så var det svårt att påverka, säger han.

Stora beslut togs i Stockholm och han upplevde att kunskapen där var liten om hur småkommuner fungerar och vilka behov som finns i en liten kommun.

Han började fundera på hur små kommuner tillsammans skulle kunna bli starkare och få mera att säga till om.

– Och om vi hittade på något bra i Vadstena så kunde andra ha nytta av det så att man kunde ha ett tankeutbyte, säger han.

Tanken var att små kommuner skulle kunna lära sig av varandra och stötta varandra.

Han testade sina idéer utan så mycket gensvar, men när han kom i kontakt med konsulten Ronny Svensson från Norberg lossnade det. Ronny Svensson var i Vadstena i samband med nedläggning av Birgittas sjukhus och han gillade Agnemars idé.

– Han fattade det här direkt och sade att det var bra, säger Agnemar.

De båda och en tjänsteman på kommunen började dra upp formerna för det som skulle bli SmåKom.

En inbjudan skickades ut till ett antal kommuner med färre än 11 000 invånare.

Till första mötet i december 1989 kom 41 politiker och tjänstemän från 16 olika små kommuner.

Organisationen utformades sedan allteftersom och antalet medlemskommuner ökade. Träffarna de anordnade låg alltid i små kommuner.

– Det var också en kombination, men lärde känna den kommunen bättre och gjorde studiebesök på företag där.

Redan på ett tidigt stadium var de inriktade på att ha kontakt med de nordiska länderna.

– Det har varit ett sådant utbyte, säger han.

Representanter från grannländerna närvarade på träffar i Sverige och Agnemar berättar att de besökte en kommun i Norge som jobbade med sina ungdomar och skapat ett ungdomsråd.

– Det har tagits hem en del inspiration från grannländerna också, säger han.

Genom att SmåKom representeras av många kommuner har man kunnat driva tunga frågor.

– Idén har ju levt vidare och har nu 70 medlemskommuner. Det är ungefär en fjärdedel av landets kommuner som är med, säger han.

SmåKom är nu en aktör som har kontakt med riksdag, regering och har ett bra samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Nu hålls det tre dagar långa riksmötet i Vadstena.

– Det känns ju jätteroligt att jubileet är förlagt till Vadstena, att det är tillbaka här där det började.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa