Rogslösa blir utan skola efter nyår

Efter en lång debatt tog kommunfullmäktige i onsdags beslutet att Rogslösa skola ska läggas ner efter höstterminen.

22 oktober 2015 16:15

I juni skulle politikerna ta beslut om den framtida organisationen av grundskolan. I majoritetens förslag ingick att Rogslösa ska bli utan skola från och med vårterminen 2016.

Ärendet återremitterades dock med motiveringen att underlaget behövde kompletteras med en analys där helhetsperspektivet är bättre belyst.

Men även i det nya underlaget föreslås att Rogslösa skola ska läggas ner efter höstterminen 2015.

– Vi ska hitta en bra kompromiss i kväll, sa Arne Sjöberg (M) och presenterade oppositionens motförslag – att skjuta på nedläggningen till efter vårterminen 2017. Detta för att den föräldragrupp som vill starta en friskola ska få bättre förutsättningar.

Flera talare stödde Sjöbergs argumentation. Bland andra Dag Källman (V).

– Som politiker måste man lyssna på en stark och väl underbyggd opinion.

Majoritetens Göran Fältgren (S) redovisade majoritetens åsikt.

– Det är ansvarslöst att köra tre terminer till. Hur ska det finansieras, ska vi behöva höja skatten ännu mer? undrade han och motiverade nedläggningen så här:

– Vi har en onödigt kostsam organisation som äventyrar likvärdighetsprincipen. Därför går vi från fyra till tre enheter. Vår slutsats är att Rogslösa tyvärr inte kan vara kvar till en rimlig kostnad.

Den stundtals tillspetsade debatten kom till stor del att handla om vilka följder en nedläggning får för landsbygden.

Anders Agnemar (C) uppehöll sig mycket vid ämnet och bland flera andra hördes även Ingegerd Lindaräng (FP)

– Utan skola finns ingen levande landsbygd, hävdade hon.

Konsensus Bengt O Petersson höll inte med.

– Det är inte entydigt att nedläggningen av en skola är lika med nedsläckning av landsbygden, ibland kan det faktiskt bli tvärtom. Vadstena kommun har ett strängt ekonomiskt läge och vi måste göra något för att minska underskottet. Vi måste ta vårt ansvar och det blir tyvärr på bekostnad av Rogslösa skola.

Punkten om skolorganisationen var det sista beslutsärendet på dagordningen.

"Vi ska ta gott om tid på oss så att frågan kan diskuteras ordentligt", sa kommunfullmäktiges ordförande Magnus Gustafsson (S).

Inläggen och replikerna blev dock så många och omfattande att han senare fick vädja "Det kanske räcker nu så att vi kan komma till beslut".

Efter votering vann majoritetens förslag med 19 röster mot 15.

Det innebär alltså att det inte kommer att finnas några elever i Rogslösa skola efter nyår.

Rogslösa skola

Vid fullmäktiges möte i juni tvingade oppositionen fram en ny utredning om organisation för grundskolan.

Den föreslår, precis som den ursprungliga, att Rogslösa skola ska läggas ner efter hösten 2015.

Kommunen räknar med att kunna spara cirka en miljon kronor om året i lokalkostnader (halva summan för 2016 eftersom Våga gård finns kvar i lokalerna) samt renoveringskostnader för cirka en miljon kronor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde togs den nya organisationen med 19 röster mot 15.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!