Politisk oenighet om Rogslösa skola

Majoriteten vill lägga ner. Oppositionen är splittrad mellan att behålla skolan eller i alla fall skjuta nedläggningen på framtiden.

16 oktober 2015 16:07

Framtiden för Rogslösa skola har diskuterats på allvar sedan i våras bland politikerna i Vadstena. När frågan skulle avgöras i juni blev det höga protester och ärendet skickades tillbaka till tjänstemännen för ytterligare utredning. Nu är den granskningen klar och i dag tar kommunfullmäktige

I våras skulle politikerna ta beslut om Rogslösa skola, men frågan återremitterades efter högljudda protester. Nu är en ny utredning klar och i dag ska skolans framtid slutgiltigt avgöras.

Men politikerna är inte överens inför mötet. Oppositionen tycker att utredningen som gjorts inte är fullständig och att man fortfarande inte har all nödvändig fakta.

– Vi var nöjda med de svar som ändå fanns, men vi tycker att det saknades en del bitar exempelvis vilka konsekvenser en nedläggning får för Våga gård och för utvecklingen av landsbygden, säger Arne Sjöberg (M).

Kommunalråd Mats Wahrén (Kons) tycker att materialet är tillräckligt och han anser inte att det framkommit något som nytt som förändrar utgångsläget. Förslaget om en nedläggning står fast.

– Vi stödjer oss på det förslag som professionen tagit fram, säger han.

Centerns Anders Agnemar hoppas att hans politiska kollegor ska ta sitt förnuft till fånga och behålla skolan. För landsbygden skulle en nedläggning vara oerhört negativ, menar han. Agnemar ifrågasätter att beslutet tas innan den landsbygdsutredning som politikerna beslutat om ens hunnit börja arbeta.

– Skolan är en jätteviktig instans och det blir svårare att locka dit barnfamiljer. Det i sin tur är ju negativt för hela kommunen. Risken är också att Våga gård påverkas och därefter biblioteksfilialen, säger han.

Allianskollegorna i M tror inte att man kommer kunna övertyga majoriteten om att behålla skolan. Därför är deras strategi att försöka köpa till för föräldrarna, fördröja nedläggningen och ge dem chansen att starta en friskola. Det är ett godtagbart alternativ även för Anders Agnemar.

– Ja, det finns ju många duktiga i bygden som redan visat att de kan när de driver Våga gård. Jag tycker att det är ofattbart att majoriteten ändå driver frågan vidare utan att titta på det alternativet, säger han.

Mats Wahrén konstaterar att de ännu inte tagit ställning till en fördröjning till sommaren 2017, men han är skeptisk till förslaget.

– Det är en svår fråga. Vi har inte sett något underlag från föräldrarna. Jag förstår att de gärna vill, men gör man en snabb riskbedömning så är det ju låga odds att de ska lyckas få ihop en skolverksamhet när det är så få barn, säger han.

Enligt Mats Wahrén finns det i dagsläget inget bättre alternativ än en nedläggning och han kallar föräldrarnas planer om en friskola för önsketänkande.

– Frågan är om man ska använda skattebetalarnas pengar för att vänta och se. Jag är inte så övertygad om det, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!