Ödesdag för Rogslösa skola

Nu avgörs Rogslösa skolas öde. Tjänstemännen har utrett frågan på nytt och bland annat tittat på konsekvenserna.

15 oktober 2015 16:21

När politikerna i våras skulle ta beslut om Rogslösa skolas framtid lyckades oppositionen få igenom en återremiss och en ny utredning. Den är nu färdig och i dag avgör politikerna skolans öde.

Den nya utredningen visar att kommunen skulle spara runt en miljon kronor om året i lokalkostnader på en nedläggning. Under 2016 handlar det om en halv miljon eftersom Våga gård ännu har rätt att nyttja lokalerna. Man skulle även spara cirka en miljon kronor på renoveringar som inte behöver genomföras.

För kultur- och utbildningsförvaltningen är ekonomin en avgörande faktor. Deras förslag om en nedläggning grundar sig på grundskolans återkommande underskott och att något måste göras för att få resurserna att räcka till.

– Jag har full förståelse för föräldrarna och alla deras argument för att behålla skolan, men för att vi ska kunna få en skola med likvärdiga förutsättningar för alla och få resurserna att räcka till så måste vi tajta till organisationen, säger utbildningschef Kristina Lohman.

Tjänstemännen har haft i uppdrag att titta på alternativa lösningar. En sådan är att ändra skolornas upptagningsområde, men Kristina Lohman tror inte på det förslaget.

– Det blir inte fler barn totalt sett för det. Det har ingen funktion egentligen för vi har ju lika många skolenheter ändå att betala för i så fall, säger hon.

En annan lösning som undersökts är att samarbeta med Ödeshög som i dag skickar barn till skolan i Rök. Därifrån tackar man dock nej till erbjudandet från Vadstena kommun.

I arbetet har man också tittat på konsekvenserna för Våga gård och fritidshemmen. Tjänstemännen konstaterar då att "Den föreslagna nya skolorganisationen kan påverka de enskilda fritidshemmen, framför allt gäller detta Våga gårds fritidshem". Det beror på att man räknar med att föräldrars vars barn går i skola inne i Vadstena även kommer vilja att de går på fritids där. Färre barn på Våga gårds fritidshem kan påverka hela deras verksamhet, slår tjänstemännen fast.

Ett förslag som lyfts från föräldrar är att låta skolan vara kvar till sommaren 2017. Då skulle man i Rogslösa få chansen att starta en friskola. Men Kristina Lohman ser svårigheter med att vänta.

– Vi konstaterar att om man ska kunna skapa lika förutsättningar för alla så behöver någonting göras ganska snart, men det är en politisk fråga, säger hon och konstaterar att förvaltningen i så fall behöver få mer pengar.

Kommunens nya utredning

Vid fullmäktiges möte i juni tvingade oppositionen fram en ny utredning om Rogslösa skola. Då skulle man bland annat titta på de ekonomiska konsekvenserna och alternativa lösningar.

Om skolan läggs ner sparar kommunen ungefär en miljon kronor om året i lokalkostnader (halva summan för 2016).

Man slipper också renoveringskostnader för cirka en miljon kronor.

Ett alternativ till nedläggning är att locka barn från Ödeshög, något som man inte fått gehör därifrån för.

Man konstaterar också att en nedläggning skulle kunna påverka verksamheten på Våga gård negativt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!