Nej till billiga bostäder i elevhemmet

I ett medborgarförslag från förra året föreslås att elevhemmet och Vadstenagymnasiets lokaler ska göras om till billiga bostäder, men kommunstyrelsen säger nej då det inte är genomförbart.

17 juni 2019 06:00

– Det blev ingen diskussion kring det ärendet innan vi gick till beslut, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt medborgarförslaget skulle fastigheterna kunna byggas om till permanenta bostäder med låg hyra istället för att lokalerna ska stå tomma.

Ärendet var uppe vid senaste kommunstyrelsesammanträdet och där säger man nej, men hänvisning till att elevhemmet inte är godkänt för annat än tillfälligt boende som vid studier.

Både Vadstena kommun, VFAB och privata fastighetsägare är medvetna om behovet av små och billiga lägenheter, men här menar man att det oftast inte blir billigare att bygga om gamla lokaler, till den standard som hyreslagen föreskriver, än att bygga nytt.

Det skulle krävas omfattande ombyggnation för att göra om elevhemmet till permanentboende.

En ny fördjupad översiktsplan för Birgittaområdet håller på att tas fram och skulle en ombyggnad ske måste arbetet med den planen först väntas in.

I och med arbete med översiktsplan och framöver detaljplan för området vill man också ha kvar möjligheten till att ta ett helhetsgrepp om området.

– Det är ju ett område som kommer att innehålla ny vårdcentral med mera och det kommer vi ju titta närmare på, säger han.

Därmed anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses besvarat och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta så. Ärendet ska upp till slutligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa