Folkhögskolan var en anhalt och när de olika kurserna i korthet beskrevs av lärarkollegiet tände det till. Malin Kärrbrink berättade hur man utbildar för olika assistentuppgifter, både inom skolan och vården.

– Vi tycker att det här bör gå samma väg som en gång fritidsledarutbildningen, att assistentutbildningarna blir ett uppdrag som läggs ut på folkhögskolorna, menade Malin Kärrbrink.

Anna Ekström replikerade snabbt att hon ville veta mer om hur skolan jobbar i fallet och bad skolan skicka mer information.

Artikelbild

| UNIKA. Folkhögskolorna är unika i att lyckas där andra utbildningsanordnare misslyckats, menar gymnasieminister Anna Ekström.

– Vi har lärarbrist och ett sätt att underlätta situationen är att avlasta de lärare vi ändå har genom att vi också försöker få fler lärarassistenter. Ett sådant jobb kan sedan även inspirera till att vidareutbilda sig till lärare, kommenterade Anna Ekström.

Regeringen har från budgetåret valt 2018 att utöka folkhögskolornas anslag med 671 miljoner per år vilket ska ge 5 000 fler utbildningsplatser.

– Vi har ett stort behov av arbetskraft och folkhögskolorna är unika i att lyckas där andra utbildningsanordnare misslyckats. Folkhögskolorna är som en hemlig svensk skatt, förklarade Ekström.

Lärarna i Vadstena instämde, men underströk att det samtidigt krävs regleändringar och pengar så att människor också kan och får råd att ta sig tiden att studera.

Artikelbild

| KÖPTE. Anna Ekström passade på att handla när hon besökte Vadstena folkhögskolas återbruksbutik.

Statsrådets möte med folkhögskolans personal föregicks av en rundvandring på Fredrikssons där behovet av personal med industriutbildning påpekades. Dagsprogrammet avslutades under eftermiddagen i Ödeshög med besök hos Projekt Klockargårdsängen som erbjuder praktisk träning i odling, parkskötsel och verkstadsarbete.