Många frågor om slottsområdet

Vem har ansvar för vad i området runt slottet? Den frågan får ofta kommunen. Samhällsbyggnadschef Annika Toll och mark- och exploateringschef Per Hallin reder ut vad som gäller.

3 februari 2019 21:00

Statens fastighetsverk (SFV) äger slottet och marken runt omkring. I stora drag löper fastigheten längs Hamngatan, därefter längs Järnvägsgatan och vidare ner längs Arkivvägen. Därifrån korsar gränsen nedre hamnparken och följer stranden för att sedan gå ut runt piren och gästhamnen och vidare tillbaka upp mot Hamngatan.

Att staten äger fastigheten gör ingen skillnad när det gäller ägande eller rätten till sin fastighet.

– De äger fastigheten som alla andra fastighetsägare, säger Annika Toll.

SFV har sedan avtal med andra aktörer. Visit Vadstena och Landsarkivet har avtal för sin verksamhet inne i slottet.

Vadstena kommun har avtal med SFV för områden utanför slottet. Avtalet innebär att kommunen sköter både den övre och den nedre hamnparken trots att SFV äger en del av parken.

– Fysiskt ska man inte se någon skillnad. Det ska uppfattas som en sammanhållen stadspark, säger Per Hallin.

Kommunen ansvarar för gräsklippning, tömning av soptunnor och planering av blommor.

– Man skiljer på drift och ägande, säger Annika Toll.

Ska större saker göras som att plantera nya träd ligger det på fastighetsverket.

Vadstena kommun ansvarar även för fyren ute på piren.

Avtalet innebär att Vadstena kommun har rätt att ha gästhamn och båtplatser i vallgraven. Avtalet reglerar villkoren för vilka båtar som får nyttja platserna, något som nyligen aktualiserades då serveringsbåten M/S Sandskär inte tilläts ligga i vallgraven eftersom den inte är en fritidsbåt.

Kommunen ansvarar för småbåtsbryggorna, men ska något göras sker det i dialog med SFV.

– Om det är fast anläggning, som kajerna, som behöver renoveras ligger det på Statens fastighetsverk, säger Toll.

Vadstena kommun ansvarar för uthyrning av båtplatserna, men har i sin tur ett avtal med Vistit Vadstena som sköter driften av gästhamnen.

Ibland har fastighetsverkets beslut väckt irritation bland en del Vadstenabor och åsikter om att beslut borde överklagas har framförts.

– Det går inte att överklaga. Det är ju deras fastighet. Det rör sig inte om myndighetsbeslut, säger Annika Toll.

Kommunens senaste avtal med fastighetsverket ska förhoppningsvis leda fram till en ny servicebyggnad i hamnen. Statens fastighetsverk kommer då att låta uppföra och äga byggnaden, men Vadstena kommun kommer att hyra den. Byggnaden ska uppfylla behoven för en gästhamn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa