Många engagerar sig i Rådhustorget

Väldigt många har lämnat in sina synpunkter om Rådhustorgets ombyggnad via medborgardialogen.

4 december 2017 13:00

Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenterade stadsarkitekt Mathias Hult information om hur man ligger till i processen med förändringen av Rådhustorget och arkitekttävlingen om torgets utseende.

– Syftet är att få fram förslag till en ny utformning av torget, säger han.

Torget ska vara ett flexibelt och användbart stadsrum.

– Torget ska vara tryggt, säkert och tillgängligt för alla, säger han.

En medborgardialog har genomförts där Vadstenaborna kunnat gå in på kommunens hemsida och där fylla i en enkät.

– Syftet är att försöka fånga upp de synpunkter som finns i samhället i Vadstena, säger han.

Många har engagerat sig och lämnat sina synpunkter via medborgardialogen. Totalt har det kommit i synpunkter från 220 personer.

Materialet från medborgardialogen ska nu sammanställas.

Förutom medborgardialogen har synpunkter samlats in genom möten. Möten har hållits med näringsidkare och fastighetsägare. En workshop anordnades med elever på Petrus Magni skola. Ett öppet möte för allmänheten anordnades på Vadstena folkhögskola och ett möte har varit tillsammans med de lokala konstnärerna.

När Mathias Hult i stora drag summerar synpunkter som framkommit så här långt är begränsning av biltrafik en åsikt som många delat.

– Många vill också ha in någon form av vatten på torget, säger han och fortsätter:

– Och en hel del vill också se mera grönska.

Trots att arkitektkontoren inte ännu är officiellt inbjuda till prekvalificeringsmomentet i tävlingen har redan flera arkitekter visat sitt intresse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa