M öppna för ny politisk majoritet

Att behålla nuvarande politiska majoriteten ses som en möjlighet, men ingen självklarhet. Moderaterna håller dörrarna öppna även mot andra partier.

13 september 2018 19:20

Moderaternas styrelse har haft ett möte och nu ska nya fullmäktigegruppen och ersättare träffas och diskutera.

– Då ska vi bestämma vad vår politik ska innehålla de närmaste fyra åren, vad vi vill få fram och vad vi vill göra, säger Peter Karlsson (M), partiets förstanamn.

Därefter ska diskussioner inledas med andra partier.

Företrädare för samtliga partier i den nuvarande politiska majoriteten har lovordat samarbetet.

Är det ändå så att ni kan tänka er att skrota den majoritet som är nu?

– Det har fungerat jättebra, det är jag den förste att skriva under på. Vi har fått mycket uträttat och vi har lyssnat på varandra, men det är fullmäktigegruppen plus ersättare som tar ett beslut om hur färdriktningen ska bli, säger han.

Först efter diskussion med andra partier kommer man att besluta vilka partier som är aktuella för en ny politisk majoritet.

Inför valet hade du debattartikel i tidningen där du var ganska kritisk mot Konsensus. Är det så att ni fortfarande har dörren öppen mot Konsensus för ett samarbete?

– Ja, det är gruppen som bestämmer och absolut så är det. Så länge vi inte bestämt något så har vi inte, säger han.

Frågan ställdes också till gruppledaren Arne Sjöberg (M).

Har ni fortfarande dörren öppen mot Konsensus?

– Dörren var inte stängd, men den var kritisk och dörren är fortfarande inte stängd, säger han och fortsätter:

– Man kan väl objektivt konstatera att Konsensus varit starkt emot några av de förslag som den hittillsvarande majoriteten drivit och det är naturligtvis inte en fördel i kommande förhandlingssituation, säger han.

Moderaterna utgår från sina egna vallöften inför kommande diskussion med andra partier.

– Det är en viktig utgångspunkt för fortsättningen. Prio nummer ett är förstås att genomföra de förslagen, säger Arne Sjöberg.

När det gäller den nuvarande majoriteten håller han med Peter Karlsson om att det fungerat bra.

– Det är ju en fantastisk grund för fortsättningen. Det är en möjlighet, men vi vill inte utesluta andra möjligheter, kompletteringar eller lösningar, säger Sjöberg.

De partier som bäst kan möta upp Moderaternas krav vid förhandlingen kan bli samarbetsparter.

– Förbättringsbenägna är vi, men inte beredda att ta bort något av betydelse, säger han.

Även en skälig del ordförandeposter är ett krav som kommer att ställas.

– Vi vill maximera utdelningen. Det är där den här förhandlingen kommer in och där kan vi inte ta ut några segrare i förskott.

Han påpekar att de även beaktar det faktum att partierna i den nuvarande majoriteten tillsammans tappat ett mandat jämfört med innan valet.

– Majoritetsstyrkan hos de här tre partierna har ju försvagats med ett mandat och det gör ju att det är på håret, säger han.

Nu ska partiets viktigaste punkter och krav diskuteras fram.

– Vilka absoluta krav vi har, vilka ytterligare önskemål vi har i politiskt hänseende och vilka positioner måste vi säkra för att kunna genomföra politiken på.

Därefter ska en förhandlingsdelegation utses.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa