Kommunen vill ha din åsikt

Kommunen vill nu få in synpunkter och förslag på förbättringar på den framtagna fritids- och friluftsplanen för Vadstena kommun.

24 december 2018 18:00

Kultur- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun. Planen är nu ute på remiss och kommunen vill ha in synpunkter.

Målet med planen är att stärka kommunens arbete med fritid och friluftsliv och förutsättningar ska ges för långsiktig utveckling inom området. Föreningar och andra ideella aktörer är viktiga samarbetspartners när det gäller att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter.

Fritid- och friluftsplanen går att hitta på Vadstena kommuns hemsida. Enskilda, föreningar, företag, organisationer bjuds in att lämna synpunkter före den 25 februari 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa