Skollokalprojektet är ett prioriterat område som innebär att en ny förskola ska bygga i Tycklingeområdet. Där är upphandlingen i sitt slutskede. På "cirkusplatsen" ska en ny mellanstadieskola, tillagningskök och en ny idrottshall byggas.

– Det är tanken att det ska vara en fullstor hall, säger Mathias Hult, stadsarkitekt.

När det gäller bygget på "cirkusplatsen" har arkitekter kopplats in och detaljplanearbetet är i sin slutfas.

Artikelbild

– Nästa steg blir renovering av Katarinaskolan.

Men inte bara skollokaler är viktigt. Även bostadsbyggande är ett prioriterat område och mycket är på gång.

– Det finns ett intresse av att bygga i Vadstena och vi arbetar med att få fram mer byggbar mark, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Ute på Drottningmarken finns bara någon enstaka tomt kvar så nu detaljplaneras nästa område där - Södra Drottningmarken. En arkeologisk undersökning kommer att göras där mellan den 9:e och 12:e oktober. Det nya området kommer att inrymma cirka 100 bostäder i blandad bebyggelse, villor, radhus och kanske även flerbostadshus.

Artikelbild

| På gång. Stadsarkitekt Mathias Hult och samhällsbyggnadschef Annika Toll tycker att det är kul att jobba i Vadstena när intresset för att bygga vuxit i kommunen.

Samrådsskedet för detaljplanen för den del av Kalkhagsvägen där det varit kolonilotter har slutförts. Nästa steg är att den ställs ut för granskning innan det kan antas och därefter vinna laga kraft.

– Det är en fin liten innerstadstomt, säger Annika Toll.

Artikelbild

| Asylen. Har planeras för 48 lägenheter. Ett överklagande ligger hos mark- och miljööverdomstolen.

Byggnation av flerbostadshus, preliminärt i form av trygghetsboende, planeras på tomten. Dessa kommer att inrymma cirka 30 lägenheter.

Asylen har varit en långdragen process och överklaganden ligger i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt nu.

Artikelbild

| 30 lägenheter. På Kalkhagsvägen planeras preliminärt ett trygghetsboende att byggas.

– Där får vi ett avgörande i slutet av november, säger hon.

I Asylen planeras flerbostadshus med totalt 48 lägenheter.

Artikelbild

| Ny tomtmark. Här på Södra Drottningmarken ska omkring 100 nya bostäder få plats.

En ny detaljplan tas fram för Klosterängen där en privat byggherre äger marken. Där planeras byggnation av cirka 15 bostäder i form av kedjehus eller radhus.

HSB äger mark intill Vätterngården.

Artikelbild

| 1.Tycklingeområdet. Ny förskola. 2.”Cirkusplatsen”. 3. Södra Drottningmarken. 4. Kalkhagsvägen. 5. Asylen. 6. Klosterängen. 7. Intill Vätterngården. 8. Lastköpingsgatan. 9. Sankt Persskolan. 10. Tycklingeområdet.

– Där planeras för bostadsrätter, säger Annika Toll.

Totalt kan det bli omkring 32 lägenheter som byggs där.

Även i Borghamn finns ett pågående detaljplanearbete som ska möjliggöra byggnation av kedjehus och mindre villor. Området kan ge plats för ungefär 15 bostäder.

– Anledningen är försöka skapa flyttkedjor i Borghamn, säger hon.

I ytterligare två områden pågår arbete i tidigt skede med detaljplaneprogram.

Vid Lastköpingsgatan finns en tomt där bostäder skulle kunna byggas. Detaljplaneprogrammets samrådsskede är slutfört. Marken ligger nära vatten och intill kulturmiljö och många synpunkter har inkommit.

– Vi håller på att sammanställa alla synpunkter, säger Annika Toll.

När den nya mellanstadieskolan är byggd kommer elever på Katarinaskolan att flytta dit. Katarinaskolan blir skola för årskurs F-3 och Sankt Persskolan töms.

– Då ska det fantastiska kvarteret omformas till bostäder, säger hon.

Nästa stora satsning på bostäder blir ute vid Tycklingeområdet. Där ska ett stort område detaljplaneras för bostäder.

– Där håller vi på med en förstudie. Det är ett stort område och vad vi vet nu är att vi ska prioritera det när övriga planer vunnit laga kraft.

Även industrimarken börjar ta slut i Vadstena.

– Det måste finnas mark till både bostäder och industrier, säger Annika Toll.

Ett område vid Tegelöten, där återvinningscentralen ligger, ska detaljplaneras för industri.

Från att det under många år i princip inte byggts något alls har trenden vänt och intresset för att bygga nytt har vuxit.

– Det är kul att jobba i Vadstena nu när det händer så mycket, säger Annika Toll och Mathias Hult håller med.