Hela processen om Rådhustorget har pågått under två års tid och inleddes med medborgardialog och en enkät för att ta reda på vad Vadstenaborna ville med torget.

– Man ville inte ha bilar på torget och man ville ha flera sittplatser. Grönska och vatten ville man också ha, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll i samband med att vinnande arkitektkontor ska tillkännages inne i Rådhuset.

Vadstenabornas synpunkter vägdes sedan i krav som skulle uppfyllas i de tävlande bidragen.

Artikelbild

| Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Öhman (M) har varit ordförande i juryn.

I första etappen, prekvalificeringen, deltog 35 tävlande arkitektkontor. Fyra gick vidare och tog fram förslag för hur Rådhustorget och Apotekstomten skulle se ut.

En jury har sedan haft fyra möten för att utse det vinnande bidraget.

– Varmt välkomna till det nya torget i Vadstena, säger Karin Danielsson, chefsarkitekt på Karavan och visar skisserna.

Inspiration har hämtats från kulturen i Vadstena och detaljer med inspiration från knyppling och broderi har plockats in.

Artikelbild

| Åsa Ehn Hillberg berättar att Apotekstomten ska bli en grön oas.

Torget ska behålla en del av sin öppna karaktär för att ge möjlighet till evenemang och annat.

Apotekstomten ska bli en stadsträdgård med gräs, perenner och rosor.

– Det ska vara en blommig oas, säger arkitekten Åsa Ehn Hillberg och visar skisser på det gröna rum som ska skapas.

Belysning har storbetydelse och olika typer av belysning och olika höjd på belysningsstolpar ska skapa både trygghet och stämning.

Närmast vänta planering och skapande av en tidsplan för ombyggnadsarbetet.