Het debatt om sakfrågor i valspurten

Det hettar till in emellanåt i frågor där partierna inte är överens i den politikerdebatt som arrangeras i aulan på Petrus Magni skola.

24 augusti 2018 19:00

Det är av Motala & Vadstena Tidning, Vadstena Turism & Näringsliv AB och Företagarna som står bakom debatten och i år är det val och det innebär att partiföreträdarna vid årets politikerutfrågning får möjlighet att profilera sig och redogöra för hur de står i olika frågor.

Trygghetsboende eller inte trygghetsboende det är en fråga som hettar till rejält under debatten. Den politiska majoriteten vill bygga trygghetsboende på tomten vid Kalkhagsvägen. Socialdemokraterna vill därefter bygga ett till trygghetsboende och Moderaterna skulle gärna se att ett trygghetsboende byggs i Borghamn om förutsättningarna finns för det. Även Liberalerna ställer sig bakom den idén. Dock vill inget parti gå ut och lova att man bygger ett trygghetsboende i Borghamn.

– Vi bygger efter behov, säger Anders Hedeborg (S).

Frida Edholm (K) har inte sett att det finns ett beslut att bygga ett trygghetsboende i Kalkhagen.

– Var är beslutet taget om att bygga ett trygghetsboende? frågar hon.

Huruvida beslut är taget eller inte i Vadstena Fastighets AB:s styrelse eller inte reds inte ut under debatten.

– Majoriteten har varit väldigt tydlig med att vi ska bygga ett trygghetsboende och att vi ska bygga det på Kalkhagen, säger Hedeborg.

MVT:s Lina Handberg som leder debatten undrar om Konsensus är emot ett trygghetsboende.

– Just på Kalkhagen har vi en annan syn och det är att vi ska bygga lägenheter för alla åldrar där, säger Frida Edholm.

Att en del lägenheter skulle enligt Konsensus kunna få vara trygghetsboende.

– Men att det bara skulle vara trygghetsboende det tror vi inte på, säger hon.

Vadstena kommun står inför en utmaning och i en nära framtid kommer man behöva rekrytera mycket personal till vård och omsorg i Vadstena kommun.

En Vadstenabo har mejlat in en fråga till debatten och undrar hur kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för som det ser ut nu går personalen inom äldreomsorgen på knä av arbetsbördan.

Dag Källman (V) har länge varit tydlig med att han och Vänsterpartiet ser sex timmars arbetsdag som ett viktigt verktyg.

Lite otippat får Dag Källman stöd från Moderaternas Peter Karlsson.

– Socialsekreterarna har gått ner i arbetstid, inte till sex men sex och en halv någonstans, och det har visat sig väldigt bra, säger han.

Försöket med kortare arbetstid för socialsekreterarna har inneburit ökad trivsel på jobbet och att de kan uppfylla sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därtill är det lättare att rekrytera nya socialsekreterare som annars kan vara svårt på mindre orter, berättar han.

Även Miljöpartiets Tommy Kennberg kan tänka sig att titta närmare på möjligheten till sex timmar arbetsdag.

– Sex timmar, jag ställer upp på det. Skapa luft, säger han men vill gärna se att de resterande två timmarna ska användas på ett konstruktivt sätt.

Gunilla Sjösten (KD) säger att hon inte är främmande för arbetstidförkortning, men att det bör ligga en heltidstjänst i botten.

– Ett sätt att göra jobbet attraktivt inom vården är definitivt att höja lönerna.

Dag Källman (V) anser att kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna fortsätta att utvecklas och han talar om att vi står inför en äldreexplosion.

När det gäller skolbyggnation råder oenighet kring det planerade bygget där KD, L och C hellre vill att det byggs utifrån det gamla förslaget medan majoriteten och Konsensus anser att det större planerade bygget på Cirkusplatsen behövs.

En person som följer debatten skickar in en högaktuell fråga. Elever som bor i den södra delen har svårt att komma till sina gymnasieskolor eftersom det inte finns någon kollektivtrafik.

Moderaterna vill ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att lösa bussfrågan i kommunal regi.

– Det är en rättvisefråga, alla ska ha samma rättigheter att ta sig till skolan, säger Peter Karlsson (M).

Även Konsensus, Vänsterpartiet och Liberalerna är öppna med att de är beredda att gå in med kommunala pengar om den behövs.

Centern och Kristdemokraterna vill först och främst återuppta förhandlingarna med Regionen.

– Jag säger som Robin Hood - ta från de rika och ge till de fattiga, säger Tommy Kennberg (MP).

Han vill att Östgötatrafiken omfördelar medel och tar intäkter från lönsam stadstrafik i Linköping och Norrköping för att finansiera landsbygdstrafik som inte är lönsam.

Debatten innehåller många fler ämnen. Se den webb-tv-sända debatten i sin helhet på mvt.se.

Debattdeltagare

Anders Hedeborg (S)

Peter Karlsson (M)

Tommy Kennberg (MP)

Frida Edholm (K)

Camilla Westling (C)

Susanna Makstin (L)

Gunilla Sjösten (KD)

Dag Källman (V)

SD var inbjuda till debatten, men valde att inte skicka någon representant för partiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa