Här planeras ny ställplats för husbilar

Nu ska förutsättningarna för en ställplats för husbilar ute vid Vadstena Folkets park utredas i en förstudie. "Behovet finns", säger Peter Karlsson (M).

14 mars 2019 06:00

När kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträdde fanns ett extra ärende på dagordningen.

– Att starta en förstudie för anläggandet av en ställplats för husbilar vid Folkets park och se förutsättningarna för det, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Allt ska vara klart för att kunna tas med i budgeten för år 2020 och för att kunna börja byggas då.

– Förstudien ska vara klar 31 maj 2019. Det är snabba ryck nu så att vi hinner med, säger han.

Hur stor ställplatsen ska bli och hur den ska ligga ute vid parken ska förstudien få utvisa. Vadstena kommun äger marken runt Folkets park och vill titta på hur en ställplats skulle kunna anläggas där.

– Då vill man dra ut vatten och avlopp naturligtvis och asfaltering runt omkring kommer att behövas.

Tanken är att det även ska byggas en mindre servicebyggnad med toaletter.

– Jag tror att det med en ställplats kan bli positiva synergieffekter med Folkets park och Skulpturparken där ute, säger han.

Han menar att det på flera sätt är intressant med en ställplats för husbilar där.

– Dels för att möjliggöra mer verksamhet kring Skulpturparken och göra den ännu attraktivare.

Arbetet med skulpturparken inne på området är igång och i och med det vill man från kommunens sida göra hela folkparksområdet attraktivt.

Redan till sommaren kommer parkens första fyra skulpturer vara på plats. Därefter återstår ytterligare åtta skulpturer. Den färdiga skulpturparken kommer att stå klar till sommaren 2021.

– Det möter också en eventuell Lalandiaetablering i Motala. Då blir det ett större behov av platser till husbilar, säger han.

I Vadstena kommun finns en grupp som jobbar med att se över hur man på bästa sätt kan möta en eventuell Lalandiaeffekt.

– Om Lalandia blir av möter vi upp den efterfrågan och blir inte Lalandia av så finns en ökad efterfrågan på husbilsparkeringar ändå. Vi tror att det här kan vara ett lämpligt område, säger han.

Redan nu finns ett stort behov av ställplatser för husbilar i Vadstena. Ställplatsen som finns vid slottet räcker inte för att täcka behovet.

– Sista prognoserna vi har fått från branschen är att det fortsätter att öka väldigt mycket husbilsåkandet, säger han.

Ärendet om förstudien ska upp till beslut i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde..

– Men det var ett enigt KSAU som tyckte det här var en toppenidé, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa