Här kan de bygga nya bostadsrätter

Detaljplaneförslaget som ska möjliggöra för HSB att bygga bostadsrätter på fastigheten som ligger granne med Vätterngården går ut på samråd nu.

8 november 2018 09:45

HSB Östergötland har begärt att Vadstena kommun prövar frågan om en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av cirka 35 bostadsrätter. Markanvisningsavtal har tecknats eftersom HSB vill köpa en del av den kommunägda fastigheten Birgitta 5 för att bilda en ny fastighet, stor nog för det planerade bygget.

Detaljplaneförslaget innebär att marken kan bebyggas med flerbostadshus i fem plan.

– Det går vi vidare med nu, säger Dessie Forsén (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu gett plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att samråda om planförslaget med berörda parter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa