Föräldrabesvikelse över beslut

"Det här är en ödesfråga. Vill man ha en levande landsbygd börjar man inte med att ta bort skolan."

22 oktober 2015 15:47

Under allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträde ställde sig Rogslösaföräldern Lina Grundstam frågande till hur förberedelserna inför en flytt av barnen ska hinnas med om skolan stänger redan efter höstterminen.

En annan förälder, Per Frödin, menade att kommunens beräknade besparingar inte stämmer.

– I underlaget finns till exempel inte några omställningskostnader med, säger han och menar att det bara är en av flera felaktigheter.

Han uppmanade politikerna att ta emot föräldragruppens erbjudande att driva skolan vidare som friskola.

– På vilket sätt skulle det inte vara bra för Vadstena?

Per Frödin är besviken på beslutet som togs senare under kvällen.

– Förhoppningen var tre terminers respit så att en friskola kan komma igång. Vi hade åtminstone hoppats på att skolan skulle få vara kvar vårterminen ut, säger han och menar att förslaget saknar en konsekvensanalys för barnen.

Per Frödin säger att friskoletanken lever vidare, men att det just nu inte finns några konkreta planer.

– Däremot vet jag att ett antal föräldrar kan tänka sig att placera sina barn i skolor i andra kommuner och då går ju Vadstena miste om skolpengen.

Han berättar att politikerna inbjöd till ett samarbete.

– Vi har försökt hitta en kreativ lösning. Då är det märkligt att majoriteten inte tar emot vår utsträckta hand säger han.

– Det här är en ödesfråga. Vill man ha en levande landsbygd börjar man inte med att ta bort skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!