Fd Vadstenarektor vill skapa friskola

Nils Forsfält vill göra Rogslösa skola till en friskola som ska kunna vara igång redan till hösten.

20 november 1915 08:41

I ett brev till kultur- och bildningsnämnden i Vadstena har Nils Forsfält, tidigare rektor för Katarinaskolan och Rogslösa skola, skrivit att han efter att ha läst i tidningen och samtalat med föräldrar funderat på saken och sedan kontaktat Skolinspektionen för att ta reda på vad som gäller om man vill göra om en skola till friskola.

"Jag försöker hitta en lösning som är ok för alla parter och inte underblåser konflikten eller ger någon falska förespeglingar om vad som är möjligt", skriver han till kommunen.

Nils Forsfält anser att det är en förhandlingsfråga och att mycket handlar om vilja och ansvar.

Han skriver att det inte är möjligt att driva en liten landsortsskola på samma sätt som en skola i ett samhälle med stort elevunderlag. När det gäller en liten skola på landet tvingas man göra kompromisser när det gäller behörigheter och möjligheten att anställa.

"Därför passar inte Rogslösa skola in i den kommunala mallen. Den skulle däremot passa utmärkt som en friskola", skriver Forsfält.

Nils Forsfält påtalar att man i en friskola kan hitta andra lösningar, än vad en kommun kan, när det gäller anställningsavtal, skolskjutsar och liknade frågor. Dessa måste naturligtvis tydliggöras och godkännas av Skolinspektionen.

Skolinspektionen har öppnat för möjligheten att korta handläggningstiden när det gäller en skola som ska läggas ned. Detta skulle kunna innebära att Rogslösa skola skulle kunna starta som en friskola redan till nästa höst.

Nils Forsfält skulle själv kunna tänka sig att leda arbetet och räknar med att i så fall driva verksamheten som ett aktiebolag med ett överskottsmål på fem procent och krav på återinvestering. I den presenterade planen ska då aktiebolaget ta över skolbyggnaden från VFAB.

Forsfält har möjlighet att lägga 50 procent av sin arbetstid på friskoleprojektet.

"En förutsättning är då att vi snabbt kommer till förhandling och att någon plundring av skolan inte sker. Verksamheten måste hinna marknadsföra lösningar som stabiliserar elevunderlaget", skriver han.

Nils Forsfält avslutar sin skrivelse till kommunen:

"Om det här är intressant måste jag och kommunens politiker enas om en väg nu. Det innebär i den bästa av världar att skolan inte behöver läggas ned till jul. Här handlar det om vad som är bäst för eleverna och om att ge kollegiet i Vadstena arbetsro."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!