Efter lång debatt - klubbat och klart

Efter en lång debatt tog kommunfullmäktige beslutet att Rogslösa skola ska läggas ner efter höstterminen.

16 oktober 2015 11:09

I juni skulle politikerna ta beslut om den framtida organisationen av grundskolan.

I förslaget ingår att Rogslösa skola ska läggas ner.

Men ärendet återremitterades med motiveringen att underlaget behövde kompletteras med en analys där helhetsperspektivet är bättre belyst.

Under onsdagens möte i kommunfullmäktige hade politikerna att ta ställning till det reviderade underlaget. Många ledamöter hade anmält sig på talarlistan.

Oppositionen yrkade på att skolan ska få leva kvar åtminstone till och med vårterminen 2017. Detta för att den grupp som vill starta en friskola ska få bättre förutsättningar. Majoriteten förklarade åter igen sina skäl till att lägga ner skolan. Efter en lång och stundtals tillspetsad debatt vann majoritetens nedläggningsförslag med 19 röster mot 15.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!