Efter kritiken – nu svarar politikerna

Det finns ingen tillgänglighetsplan i Vadstena kommun och kommunalråden Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) anser att lagstiftningen kring tillgänglighet räcker.

1 juli 2019 18:00

Många kommuner har valt att ha en tillgänglighetsplan för att se till att funktionshindersperspektivet finns med i all planering och i alla beslut och processer som rör den interna verksamheten. Tillgänglighetsplanen kan ange rutinerna för detta. I Vadstena kommun finns ingen tillgänglighetsplan.

– Det finns en lagstiftning därför tycker vi inte att det finns anledning att ha en plan, säger Anders Hedeborg.

– Så fort man gör något fysiskt har man med det på agendan, säger Peter Karlsson.

Vid alla kommunens ny- och ombyggnationer följs gällande lagstiftning rörande tillgänglighet.

Peter Karlsson menar att tillgängligheten ibland blir problematisk i en medeltidsstad.

– Det kommer alltid vara en motsättning, säger han.

Kulturmiljön, historiska byggnader och tillgänglighet är ibland svårförenliga, men de båda kommunalråden påpekar att tillgänglighet är ett av kriterierna som ska uppfyllas när Rådhustorget byggs om.

– Grundinställningen från oss är att det som är bra för den som har funktionsnedsättning är bra för att andra också, säger Hedeborg.

Trots föresatser finns problem med tillgängligheten på gator som byggts om i någorlunda närtid.

– Vi vet att det finns gator som skulle kunnat göra bättre, säger Karlsson.

De anser att det är värdefullt att få ta del av allmänhetens synpunkter när det gäller tillgängligheten och kan tänka sig att en av framtida medborgardialoger ska kunna handla om just detta.

När det gäller snö och buskar som hänger över trottoaren ligger ansvaret hos fastighetsägarna, likaså är det enskilda butiksägare som ansvarar för tillgänglighet i butikerna.

I början av förra året lämnade Anders Agnemar (C) in en motion där han föreslog att kommunfullmäktige bjuder in representanter från Askersunds kommun för att informera om hur man arbetar med dessa frågor eftersom Askersund prisats för sitt tillgänglighetsarbete under flera år.

– Det finns ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att de ska ta kontakt med Askersunds kommun och det har de gjort, säger Peter Karlsson.

En person som arbetat med tillgänglighetsarbetet i Askersund ska komma till Vadstena och hålla en gemensam information för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det blir nog efter semestern, säger Anders Hedeborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa