”Det kommer att bli en friskola”

Tjänstemännen säger nej till friskoleförslaget och i nämnden avvisades förslaget. Men Nils Forsfält tänker starta friskola ändå.

7 december 1915 16:28

Kultur- och utbildningschefen Kristina Lohman lämnade tillsammans med utredaren Bo Gäfvert in en tjänsteskrivelse med förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden. Deras rekommendation inför nämndsammanträdet var att avvisa Nils Forsfälts förslag om att driva Rogslösa skola vidare som en friskola

I nämnden togs i tisdags beslut enligt tjänstemännens förslag. Detta skedde mot bakgrund av att man tidigare tagit beslut i kommunfullmäktige om att all grundskoleverksamhet ska organiseras i Vadstena tätort. Utifrån detta avvisades Nils Forsfälts förslag.

Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden tycker inte att det är konstigt.

– Det är omöjligt att riva upp ett demokratiskt fattat beslut med så kort varsel, säger han.

Men Nils Forsfält kommer att driva planen om en friskola i Rogslösa vidare i alla fall. Kommunen kan inte avgöra om det blir en friskola där eller inte.

– De får inte motarbeta en friskola. Det är mot lagen, säger Forsfält.

Kommunen kan, enligt Nils Forsfält, bara ha en åsikt som påverkar om det redan finns en kommunal skola på orten, men skolan som finns i Rogslösa försvinner till jul.

– Så friskola blir det där ute, säger Forsfält.

Föräldragruppen har redan gjort en intresseförfrågan och intresse finns, bland föräldrar, för att placera sina barn i friskola i Rogslösa.

– Det är det övre taket som gäller, säger Forsfält och syftar på att han beräknat att skolan kan ta emot max 95 elever.

Det är Skolinspektionen som avgör om man får starta friskola. Forsfält anser att med extra snabb handläggning skulle skolan starta hösten 2016.

– Men då ska man ha tur, säger han.

Mer trolig är en skolstart i januari 2017, om man vill starta mitt i läsåret.

– Absolut senast hösten 2017 blir det skolstart, säger han.

Skolpengen följer elever per dag så från den dag elever flyttar till friskola följer skolpengen med. Det kan inte Vadstena kommun påverka.

– Skolprojektet har de inte en chans att stoppa, säger Forsfält.

Friskolan är planerad att ligga i nuvarande skolbyggnad i Rogslösa.

– I princip kan de vägra sälja huset, men då får de lite svårt att förklara för skattebetalarna, säger han.

Den politiska oppositionen var inte av samma åsikt som majoriteten i kultur- och utbildningsnämnden.

Oppositionen valde att lägga till en kommentar till nämndens protokoll om att de ställer sig positiva till att det bildas friskolor i kommunen. Kommentaren rör inte specifikt Nils Forsfälts förslag.

– Vi har inte tagit ställning till just hans skrivelse till kommunen, säger Gunilla Edenberg (M), 2:e vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Göran Fältgren tycker att det är olyckligt att oppositionen valt att lägga den kommentaren till sammanträdesprotokollet. Även om den rör inställningen till friskolor generellt kan det tolkas som att det är friskola i Rogslösa man ställer sig positiv till.

– Jag tycker att det är olyckligt att man ger föräldrarna så stora förhoppningar, säger han.

Planerna på friskola i Rogslösa har oppositionen ingenting emot.

– Oppositionen är positiv till att gruppen som vill bilda friskola fortsätter att arbeta, säger Gunilla Edenberg.

Rogslösa skola

Beslut togs i kommunfullmäktige i oktober om nedläggning av Rogslösa skola.

Beslut togs också om att all grundskoleverksamhet ska organiseras i tätorten från och med 1 januari 2016.

Nils Forsfält skickade en skrivelse till Vadstena kommun där han presenterade ett förslag som innebär att Rogslösa skola görs om till friskola. Förslaget avvisades i kultur- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionen fattar beslut utifrån ansökningar om att starta friskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!