I Vadstena kommun pågår både kommunala byggprojekt och sådana som drivs av externa aktörer.

– Vi försöker attrahera flera byggherrar att komma hit, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Vadstena kommun verkar vara i en byggboom och man jobbar för att ta fram detaljplaner som möter upp efterfrågan. Många byggprojekt är redan igång i kommunen.

Artikelbild

| Byggen. "Vi försöker attrahera flera byggherrar att komma hit", säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

HSB planerar att bygga 36 lägenheter vid Vätterngården.

– Vi räknar med att det tar ungefär ett år att få detaljplanen färdig, säger hon.

Sju radhus ska byggas på Mårten Skinnares gata, på tomten där den gamla macken ligger. Nästan alla de planerade husen är redan bokade.

– Preemtomten har nu fått rivningstillstånd, säger hon.

Nästa steg i processen är bygglov.

På Klosterledsgatan har Vattenfall en tomt där det står en transformatorstation som ska rivas. Den tomten kommer sedan att kunna bebyggas.

Mellan Johan III:s Väg och Jungfrustigen finns en tomt där Scandinavian Sip Homes fastigheter AB sökt bygglov för att bygga tolv bostäder i form av sex parhus.

På Tycklingeområdet finns bara fyra lediga tomter kvar.

– Gamla Drottningmarken är fulltecknad.

Där bygger nu Göta Stenhus 16 radhuslägenheter med inflyttning i januari respektive april. Byggföretaget har dessutom beviljats bygglov för ytterligare tolv radhuslägenheter. Byggnation av dessa har inte påbörjats ännu.

Nästa steg är Nya Drottningmarken. Detaljplanen möjliggör för ett hundratal bostäder. Det finns i nuläget fyra byggföretag som vill bygga grupphusbebyggelse där. VFAB är en av dem som vill bygga där. Samtidigt planeras för villatomter som kommer att bli tillgängliga för tomtkön.

– Det finns ett intresse och ett tryck som är stabilt, säger hon.

Detaljplanen för Södra Drottningmarken beräknas vara klar i maj-juni nästa år. Efter det måste vägar och gator byggas innan bostadsbyggandet kan komma igång.

Det pågår en förstudie över ett nytt bostadsområde i Tycklinge som kommer att ligga på det som i dagsläget är åkermark.

Annika Toll påpekar att Vadstena kan behöva planera för att Lalandia troligen etablerar sig i Motala och att det kan få effekter som även påverkar efterfrågan på bostäder i Vadstena.

Två detaljplaner är på gång i Borghamn.

– De är prioriterade. Vi håller på att jobba med dem, säger hon.

De detaljplanerna beräknas vara klara i vår.