De vill hedra dem som kämpade för frigörelsen

Ska de personer som jobbade för att Vadstena för 40 år sedan skulle bli en egen kommun får ge namn åt gator och torg? Den frågan ska nu utredas.

Konsensus har i en motion föreslagit att den grupp som drev arbetet med Vadstenas frigörelse från Motala kommun ska hedras genom att få sina namn angivna på gator, torg och samlingsplatser i lämpligt område i Vadstena.

Motionen var uppe som ett ärende vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige.

– Den hänsköts till kommunstyrelsen eftersom den frågan berör åtminstone två nämnder; samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden, säger kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M) och fortsätter:

–  De behöver få uttala sig på något vis när det gäller namnfrågor. Därför hamnade motionen på kommunstyrelsens bord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa