De här sitter i nämnderna i Vadstena

Nytt år innebär också att de valda ledamöterna i nämnderna tillträder sina uppdrag. De här är valda ledamöter i Vadstena.

7 januari 2019 12:30

Efter att valresultatet fastställts ska partierna nominera ledamöter till uppdragen i nämnderna. Ledamöter ska väljas och utifrån dessa ska ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande väljas.

Ordinarie ledamöter i kultur- och utbildningsnämnden är Göran Fältgren (S), Eva Sparrborn (M), Lena Linde (K), Annika Bodelius (MP), Bo Johansson (C), Niklas Johansson (M) och Ida Olai (K). Göran Fältgren var ordförande under förra mandatperioden och valdes till nämndordförande även denna mandatperiod. Som vice ordförande valdes Eva Sparrborn (M) och Bo Johansson till andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter är Lars Öhman (M), Desirée Forsén (S), Mats Wahrén (K), Emil Carlsson Ramö (M), Eva Skoog (V), Per- Arne Pettersson (S) och Carl-Henrik Julin (K). Lars Öhman valdes till ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Desirée Forsén, som förra mandatperioden var ordförande, valdes till vice ordförande och Mats Wahrén valdes till andre vice ordförande.

Magnus Gustafsson (S) som tidigare varit ordförande i socialnämnden lämnar ordförandeklubban till Jane Råsten (S), som tidigare varit kommunfullmäktiges ordförande. Övriga ordinarie ledamöter i socialnämnden är Patrik Vidarsson (M), Lars Ekström (K), Jan-Inge Printz (S), Margit Berggren Silvheden (C), Barbro Henricsson (M) och Ing-Marie Fagrell (K). Patrik Vidarsson valdes till vice ordförande och Margit Berggren Silvheden till andre vice ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa