Efter en utredning som Statens fastighetsverk ufört vill de nu renovera kajen i Vadstena slottshamn. Kajplanet intill båtiläggningsrampen i Vadstena ska lyftas upp och södra muren intill slottet rustas upp.

– Massorna har flyttat sig, lite likt en glaciär som smält. Nu ska vi återställa dem, säger Daniel Johansson, teknisk förvaltare på Statens fastighetssverk.

Under tidigare renoveringar har material från tillfälliga vägbankar blivit kvar på vallgravens botten.

– Efter renoveringen 1999 blev en del stenar kvar, cirka 120 kvadratmeter, som vi ska använda för att återställa vallgravsmuren mot slottet, säger han.

Kajplanet kommer att renoveras samtidigt.

– Vi kommer att jobba med gabioner, stenkistor fyllda med sten. Dessa sänker vi ner på botten och ställer muren uppepå för att höja kajplanet, säger Daniel Johansson.

Arbetet påbörjas till hösten, och fortsätter under vintern 2020.

– Det här är inget stort projekt som påverkar båtarna utan det är tillåtet att ha båtarna i så länge det är säsong.

Klaffbron stänger runt oktobermånad och därefter tar Statens fastighetssverk över området för att påbörja renoveringen. Arbetet sker mestadels under vatten.

– Vi kommer ha dykare på plats för att utföra arbetet. Vi väntar på godkänt beslut för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

Renoveringen innebär ett lyft.

– Det ser lite tråkigt ut nu med plåten som ligger där, men det känns bra att vi kan lösa det här, säger Daniel Johansson.