"Ohållbar" brist på beredskapsmän

Räddningstjänsten måste rekrytera flera beredskapsbrandmän. "Vi behöver hitta en långsiktig lösning så att vi kommer ifatt", säger utbildningsledaren Kjell Zingmark.

11 februari 2019 06:00

Flera av landets räddningstjänster har under senaste åren haft svårigheter att rekrytera och behålla beredskapsbrandmän. Som ett led i detta har man i vissa kommuner börjat jobba med att uppmuntra kommunalt anställda att även jobba som beredskapsbrandmän.

Det här är ett sätt att rekrytera som man börjat titta på även inom räddningstjänsten Motala-Vadstena.

– I dagarna har jag kontaktat politiker och tjänstemän i Vadstena kommun, säger Kjell Zingmark som är samordnare för räddningstjänst i beredskap.

Han påpekar att företag på orterna som har anställda beredskapsbrandmän tar ett stort ansvar.

– När larmet går måste beredskapsbrandmännen lämna arbetsplatsen, säger han.

Kommunerna är ofta den största arbetsgivaren, men det är fortfarande ganska ovanligt med kommunanställda som också är beredskapsbrandmän. Nu hoppas man att tillsammans med Vadstena kommun kunna hitta former för kombinationstjänster framöver.

Rekrytera måste man göra nu. Sett över hela organisationen behövs ungefär tio nya beredskapsbrandmän fördelat på Vadstena, Borensberg och Tjällmo. Just nu saknas personer, vilket gör att man ibland inte kan bemanna styrkorna.

– Över tid är det här ohållbart. Vi måste få fart på rekryteringen, säger han.

Bristen på beredskapsbrandmän får negativa effekter inom organisationen. För de som redan finns i organisationen blir det ett arbetsmiljöproblem att hela tiden vara underbemannade och att inte ha möjlighet att byta jourvecka om man skulle behöva det. Säkerheten påverkas också eftersom bemanningsbrister vid larm får följdeffekter på flera stationer.

Zingmark anser att alla beredskapsbrandmän i organisationen är kompetenta, engagerade och jobbar bra ihop, men problemet är att de är för få.

Kravet för att bli en i teamet är att man är fullt frisk och har god fysik.

– Man får göra lagstadgade tester, säger han.

Flera kvinnor i organisationen är också önskvärt.

Ett annat grundkrav är att man bor och jobbar högst fem minuter från brandstationen.

När det gäller det försöker man ta hänsyn till pendling och har i vissa fall lösningar med personer som bara har jour när de är på jobbet eller bara i hemmet.

– Vi måste vara flexibla för att hitta lösningar, men det är viktigt att sådana lösningar också fungerar.

Till grundkraven hör också att arbetsgivaren godkänner att man är beredskapsbrandman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén