Blivande friskolerektorn kritisk till kommunens svar

Vadstena Fria Skola AB skrev till kommunen om att driva friskola i Rogslösa och nu har de fått svar. Ett svar de inte är nöjda med.

13 januari 1916 19:26

I slutet av december skickade representanter för det nybildade Vadstena Fria Skola en skrivelse till kommunen. De presenterade sina planer och bad om att en kontaktperson på kommunen skulle utses och framförde en begäran om att kommunstyrelsen fattar beslut om att avyttra fastigheten som varit Rogslösa skola. För att de sedan skulle kunna få möjlighet att köpa fastigheten.

Vadstena kommun har nu skickat ett kort svar till företaget. I svaret står: "Bifogat till detta brev finns ett protokollsutdrag från kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2015-11-25, § 34. Av protokollsutdraget framgår att fastigheten Rogslösa skola för närvarande inte är till salu. Detta är det gällande beslutet angående fastigheten och bifogas därför som svar på Vadstena Fria Skola AB:s begäran."

– Det här är inte ett svar på det vi frågat, säger Nils Forsfält som ska bli den nya friskolans rektor.

De vill ha en kontakt på kommunen och att ett politiskt beslut ska fattas som gör det möjligt för Vadstena kommun att lägga ut fastigheten till försäljning framöver.

– Vi är ju intresserade av en dialog. Vi vill samarbeta med kommunen. Vi vill inte ha en konflikt, säger Forsfält.

Han tycker att det är nonchalant av kommunen att skicka ett standardiserat svar.

– De har inte förstått att vi är proffs och eftersträvar ett samarbetsklimat, säger han.

Han säger att de vill vara en tillgång för Vadstenaborna och bidra till utvecklingen i Vadstena och landsbygden i angränsande kommuner.

– Det är en viktig principfråga om att ha en levande landsbygd, om det gäller eller inte, säger han.

Nils Forsfält kan i nuläget inte svara på hur de ska hantera och gå vidare med kommunens svar, men företaget arbetar på sin ansökan om att driva friskola. Den ska vara inne hos Skolinspektionen senast den sista januari.

Vadstena Fria Skola planerar att framöver hålla ett öppet informationsmöte i Borghamn där de informerar om vilka de är och hur de tänker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!