Risk att politiken fjärmas från allmänheten

Frågan om borttagande av allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna medborgarförslag till fullmäktige delar Vadstenapolitiken.

Vadstena kommun 12 september 2019 19:00

Förslaget till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning skapar debatt i Vadstenapolitiken. Flera partier anser att det är fel att ta bort möjligheter till dialog och möten mellan medborgare och politiker.

– Vi är väldigt upprörda för att de ger sig på det här, säger Dag Källman (V).

Synpunkter har framförts att det skapar klyftor.

–  Vi ser mycket allvarligt på att man gör det här och vi menar att det fjärmar folk som jobbar politiskt från allmänheten, invånarna, medborgarna och riskerar att skapa ett intryck av att de som jobbar politiskt vill vara ifred. Och så får det inte vara. Det menar vi bestämt, säger Dag Källman.

Flera påpekar att det fysiska mötet inte kan ersättas av digitala lösningar.

–  Att man får komma till fullmäktige och visa upp sig och få en mänsklig kontakt tycker jag är oerhört viktigt. Om vi tar bort frågestund och medborgarförslag finns det ingen naturlig väg in för en medborgare att ställa sig i fullmäktige. Då tas båda de möjligheterna bort. Man tappar den mänskliga kontakten, säger Frida Edholm (K).

Kritik har framkommit om att man tycket att möjligheter planeras att tas bort för snabbt.

–  Jag förstår absolut att systemet behöver göras om, men det vi tycker är att man skulle haft något annat på plats innan man tar bort de möjligheter som finns, säger Roland Sjödahl (C).

Frida Edholm håller med:

–  Vi ska vara jätteförsiktiga med att ta bort medborgarförslagen innan vi kan presentera någonting som är klart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa