Nu ska förslaget till monument utredas

Det inlämnade medborgarförslaget om knypplingsmonument i kalksten och betong kommer att utredas vidare.

Vadstena kommun 12 november 2019 14:30

I november förra året lämnade Gudrun Gunnarsson, Spetsmuseets ordförande, in ett medborgarförslag om en pulpet med sittplats och knyppeldyna. Förslagsvis skulle den tillverkas i kalksten och fungera som ett monument för att hedra knyppelkonsten.

Medborgarförslaget var uppe som ett ärende vid senaste sammanträdet i kultur- och utbildningsnämnden.

– Bildningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra medborgarförslaget samt placering, säger nämndens ordförande Göran Fältgren (S).

Utredningen ska innehålla uppskattade kostnader för genomförandet och redovisas för nämnden i mars 2020.

– Medborgarförslaget anses därmed besvarat, säger Göran Fältgren. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa